Richard Brisius leder kampanjen för att få vinter-OS och Paralympics till Sverige 2026. Foto: SOK.

Publicerad 3 april 2018

Sju länder vill ha vinterspelen 2026

Sverige är ett av sju länder som vill arrangera vinterspelen 2026. När anmälningstiden gick ut den 31 mars stod det klart att övriga intresserade är Sion, Calgary, Turin, Graz, Sapporo och Erzerum. - Det är positivt med många intresserade arrangörer då det är ett bevis på att Internationella Olympiska Kommitténs Agenda 2020 och "The New Norm" ger helt nya förutsättningar för ansökan och hur man arrangerar vinter-OS och Paralympics. Sverige och Stockholm har unikt bra möjligheter att arrangera de bästa och mest hållbara vinterspelen, säger Richard Brisius, vd för kampanjbolaget som arbetar för att få OS och Paralympics till Sverige 2026.

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har en ny norm (“The New Norm”) för att söka och arrangera framtida spel. Enligt den nya normen skulle intresserade städer senast den 31 mars 2018 lämna in en intresseanmälan för att kunna få arrangera vinterspelen 2026. Det gjorde Sveriges Olympiska Kommitté redan i november förra året och har sedan dess varit i dialog med IOK, och därmed fått dra nytta av IOK:s experter för att skräddarsy ett spel anpassade för Sverige.

Nästa stora steg i processen blir i början av oktober då IOK väljer ut vilka av de intresserade städer som går vidare till kandidatfasen. Den avslutande kandidatfasen pågår i ett knappt år och slutligen röstar IOK:s ledamöter fram en vinnande arrangörsstad vid ett möte i Milano i slutet av september 2019.

Vägen fram till en OS-ansökan

2017, sommaren

 • IOK kommer med riktlinjer och preciserad tidsplan för ansökningsprocessen 2026 samt information om det höjda bidraget på minst 8,88 miljarder svenska kronor till genomförande budgeten.

2017, hösten och vintern

 • IOK kommer med mer underlag för ansökningsprocessen och dialogfasen med intresserade städer inleds i oktober.o IOK:s expertgrupper kommer till Stockholm för att hjälpa till att skräddarsy ett OS-koncept som passar för staden. OS ska anpassa sig efter staden, staden ska inte anpassas efter OS.
 • OS-konceptet bearbetas och underlaget för anmälan till IOK börjar tas fram. SOK ställer sig i november på startlinjen och blir en “Interested City”.

2018, våren

 • Sista dag att anmäla intresse för alla kandidaturer är den 31 mars 2018. Efter det datumet kan inga nya bud komma in till IOK.

2018, hösten

 • Internationell OS-kampanj startar då IOK i början av oktober väljer ut vilka av de intresserade städer som har klarat "OS-kvalet" under dialogfasen och går vidare in i kandidatfasen.
 • Ansöknings- och garantiunderlaget tas fram och presenteras för IOK.
 • Städerna som finns kvar i kandidatfasen presenterar sin kandidatur för IOK vid några få utvalda tillfällen.

2019, våren och sommaren

 • Ansöknings- och garantiunderlaget tas fram och presenteras för IOK.
 • Städerna som finns kvar i kandidatfasen presenterar sin kandidatur för IOK vid några få utvalda tillfällen.
 • IOK fattar beslutet om vilken stad som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 vid ett möte i Milano i slutet av september.

2019, september

 • IOK fattar beslutet om vilken stad som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 vid ett möte i Milano i slutet av september.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper