Hammarbybacken kan bli en av de mest centrala tävlingsplatserna under OS 2026.

Publicerad 30 juni 2017

Jobbar för OS i Stockholm 2026

Sverige har aldrig varit värd för ett vinter-OS, men med stöd från IOK värt nästan 9 miljarder kronor finns förutsättningar för Stockholm att få vinterspelen 2026.
- Det skulle kunna prägla vårt land i generationer framåt. Vi vill sätta en ny standard för hur OS kan arrangeras, säger kampanjens vd Richard Brisius.

Sverige Olympiska Kommitté (SOK) fortsätter att jobba för att få vinter-OS och Paralympics till Stockholm. I början av oktober kommer SOK att rapportera tillbaka till alla olika intressenter angående möjligheterna.
- Internationella Olympiska Kommittén (IOK) går in med ett stöd som garanterat blir minst 8,88 miljarder kronor. Det är flera miljarder mer än när Sverige sökte spelen 2022. Därför är det en unik möjlighet att få spelen till Sverige utan att behöva ta stora ekonomiska risker. Vi redan de flesta arenor oh infrastruktur på plats, säger Richard Brisius.
Stockholm har som en av fyra utvalda städer deltagit i ett seminarium med IOK för att få inblick i budgivningsprocessen, som både är kortare och billigare än vid tidigare ansökningar.
- Det gör det också mer attraktivt än tidigare att söka. IOK hjälper till att skräddarsy ett koncept som passar varje stad och vi tror att Stockholm skulle kunna skapa vinterspel i en storstad på ett sätt som aldrig gjorts tidigare, säger Brisius.

Richard Brisius leder arbetet med att få OS till Stockholm. Foto: SOK.

Richard Brisius leder arbetet med att få OS till Stockholm. Foto: SOK.

Med ekonomisk, social, demokratisk och miljömässig hållbarhet i fokus ligger Stockholms koncept helt i linje den olympiska rörelsens nya strategi, Agenda 2020.
- Vi vill skapa hållbara vinterspel som kan inspirera och samla den olympiska och paralympiska rörelsen. Stockholm skulle kunna bli ett internationellt föredöme.
- Stockholms Stads utredning om OS och Paralympics visar att det är fullt möjligt med vinterspel i Stockholm, det är till och med önskvärt. Och den preliminära ekonomiska kalkylen ser mer än lovande ut, säger Brisius.
SOK har även beställt en kunskapsöversikt av Handelshögskolan för att belägga vilka ekonomiska och sociala effekter som följer med ett OS.
- I Schweiz finns en färsk undersökning som visar att det samhällsekonomiska värdet av ett OS i Sion skulle vara 19-25 miljarder kronor. Det är väldigt stora värden, både hårda och mjuka, som tillförs ett land som Sverige. Vi skulle skapa massor av arbetstillfällen och vitalisera idrotten i hela Sverige, säger Brisius.
Utöver Stockholm är det känt att Sion, Innsbruck och Calgary får särskild assistans av IOK inför höstens invitationsfas. En formell ansökan om att arrangera OS och Paralympics 2026 behöver inte lämnas in förrän kandidatfasen påbörjas i maj 2018.
Valet av värdstad för OS och Paralympics 2026 görs i Milano i september 2019.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper