SOK:s styrelse fick tre nya medlemmar vid det 104:e årsmötet, från vänster: Olle Dahlin, skidskytte, Malin Eggertz Forsmark, gymnastik, och Anders Larsson, ishockey. Foto: SOK.

Publicerad 21 april 2017

Hans Vestberg ordförande ytterligare fyra år

Hans Vestberg valdes till ordförande för en fyra års period vid SOK:s 104:e årmöte på torsdagen.

Hans Vestberg hade ingen motkandidat.

-Mitt första år som SOK:s ordförande har varit otroligt roligt och stimulernade. Fokus har bland annat legat på ett fungerande styrelsearbete och att hitta nya områden för att öka våra intäkter. Det är en stor utmaning. Vi har också lagt ned ett stort arbete med arbetet kring en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026, säger Hans Vestberg och fortsätter:

-Med ändrade ekonomiska förutsättningar från Internationella Olympiska Kommittén som ger oss ett bidrag på runt åtta miljarder kronor om vi får spelen har vi goda förutsättningar att arrangera ett spel med en budget som håller och som inte ska belasta invånarna ekonomiskt i berörda kommuner. Ett OS i Sverige är också hela idrottens och Sveriges angelägenhet.

Ett antal val genomfördes också under årsmötet.

Olle Dahlin, Skidskytteförbundet, valdes in i SOK:s styrelse på två år efter Jerker Löfgren som avled 2016.

Fyra styrelseledamöter valdes in för en fyra års period.

Mötet följde valberedningens förslag och valde in Katarina Henriksson, konståkning (omval), Per Palmström, fäkting (omval), Malin Eggertz Forsmark, gymnastik (nyval) och Anders Larsson, ishockey (nyval).

En valberedning för kommande år valdes också och består av: Walter Rönnmark, Stefan Rahm, Patrik Tengwall, Annika Grälls, och Ulla Gustavsson.

Fyra motioner behandlades också under årsmötet.

Årsmötet antog i samtliga fall SOK:s styrelses svar på motionerna.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper