Publicerad 27 januari 2017

Stockholm vill ha vinter-OS 2026

- Stockholms stads utredning är ett viktigt steg framåt mot en svensk ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026. Utredningen visar att det är både möjligt och önskvärt! Vi ska nu titta på stadens förslag och sedan utveckla ett koncept som är både hållbart och som kan vinna ett vinter-OS till Stockholm och Sverige, säger SOK:s ordförande Hans Vestberg.

Många aktörer, inklusive SOK, ska nu studera utredningen i detalj och under de närmaste månaderna komma in med synpunkter och kompletteringar på Stockholm 2026. Efter att Stockholms stad har studerat remissvaren är inriktningen att innan sommaren gå vidare med ett beslut i kommunfullmäktige för att ge stöd till en OS-ansökan. Nästa steg är en ansökan av Stockholm som ”Candidate City”, vilket görs av SOK i mars 2018, ansökan förutsätter att både staten, berörda kommuner och idrotten är positiva.

- SOK, liksom svensk idrott i övrigt, är i grunden positiv till en ansökan. Vi har dock stor respekt för att de ekonomiska, sociala och miljö frågorna måste innebära hållbara lösningar, liksom för vikten av att det skapas en enighet i Sverige om att vi ska ansöka om ett vinter-OS”, säger Anette Norberg, guldolympier och styrelseledamot i SOK.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper