Publicerad 24 januari 2017

Ny plattform för idrott och innovation

En internationellt slagkraftig satsning på idrott och innovationer. Det är målet för Sveriges Olympiska Akademi. Den nya plattformen för vetenskap och idrott är ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, KTH, KI och Handelshögskolan.

Olympiska Akademiens första styrelsemöte. Från vänster: Peter Reinebo, verksamhetschef SOK, Karin Dahlman-Wright, rektor KI, Hans Vestberg, ordförande SOK, Sigbritt Karlsson, rektor KTH, Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan. Foto: SOK

Olympiska Akademiens första styrelsemöte. Från vänster: Peter Reinebo, verksamhetschef SOK, Karin Dahlman-Wright, rektor KI, Hans Vestberg, ordförande SOK, Sigbritt Karlsson, rektor KTH, Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan. Foto: SOK

- Stockholm har KI, KTH och Handelshögskolan. Här finns kompetensen inom Life Science, sensornätverk, nya material och för innovation och entreprenörskap. Nu kopplar vi ihop den och länkar den till SOK:s resursteam och till olympierna, talangerna och tränarna, säger SOK:s ordförande Hans Vestberg och fortsätter:

- Det blir en unik och attraktiv plattform för globala partnerskap, som ska öppnas för fler partners inom vetenskap och näringsliv.

Så här beskriver SOK bakgrunden till samarbetet:
Sverige har i relation till sin folkmängd, en stark tradition och höga mål inom både forskning och idrott.

OS-medaljer inspirerar. Fler talanger ska få verktyg för att nå sin fulla potential. Fler ska lockas att hitta sin idrott. Fler ska leva ett fysiskt aktivt liv.

Vi är ett litet land. Därför måste vi vara bäst på att ta vara på varje individs potential. Individuella särdrag och svar på belastningar är viktigare än vad medelvärden säger om rätt träning och återhämtning.

Det ger kunskap och metoder som också kan användas för bättre och roligare motionsidrott, för hälsovård och individanpassad medicin och som kan förädla evenemang och ge produkter för en snabbt växande marknad.

Bryggan ska slås direkt mellan grundforskning och innovation. Det ger det tempo idrotten behöver och en testbädd vid gränsen av mänsklig förmåga som forskningen är intresserad av.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper