Publicerad 8 januari 2017

Olympic Agenda 2020

Den olympiska rörelsen har en långsiktig, strategisk plan som strävar mot en bättre framtid.

Olympic Agenda 2020 heter den framtidsplan som den olympiska rörelsen har tagit fram. De 40 rekommendationer som planen innehåller, kan liknas vid bitar av ett pussel som, när du sätter ihop dem, skapar den bild som IOK vill använda sig av för att skydda det unika i de olympiska spelen och stärka idrotten i samhället. Några av de viktigaste områden som behandlas i Olympic Agenda 2020 är:

  • Ändringar i kandidatstädernas process med hjälp av en ny filosofi där potentiella kandidatstäderna bjuds in för att presentera ett projekt som passar deras idrotts, ekonomiska, sociala och miljömässigt långsiktiga planeringsbehov.
  • Minskade kostnader för att ansöka om OS, genom att minska antalet presentationer som är tillåtna samt att få ett betydande ekonomiskt bidrag från IOK.
  • Flytta från en idrottsbaserad till en grenbaserat program.
  • Stärka den 6:e grundläggande olympiska principen om nolltolerans för diskriminering i den olympiska stadgan ytterligare genom att addera diskriminering av sexuell läggning.
  • Lansering av den olympiska kanalen för att tillhandahålla en plattform för sport och idrottare utöver de olympiska spelen perioden, 365 dagar om året.
  • Anpassa och ytterligare stärka principerna om god förvaltning och etik.
  • Hålla kvar idrottare i centrum genom alla 40 förslagen, med fokuset att ren idrott är hjärtat inom IOK: s filosofi.

    Läs hela Olympic Agenda här Länk till annan webbplats.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper