Publicerad 8 juni 2016

Rent spel och schyssta villkor – nytt avtal mellan idrott och fack

Det nya avtalet mellan svenska idrottsorganisationer, däribland SOK, och fackföreningarna siktar på hållbara internationella mästerskap med ”rent spel och schyssta villkor”.

”Ett vinter-OS i Stockholm 2026 skulle ge Sverige möjligheten att gå i täten och skapa ett internationellt exempel för framtiden på ett bra och på alla sätt hållbart stort idrottsevenemang”, säger Peter Reinebo, SOK:s verksamhetschef.

Avtalet summeras:

Rent spel och schyssta villkor är grundstenar som idrotts- och fackföreningsrörelsen vilar på. Oavsett vilket land som är värd för internationella mästerskap får de stora arrangemangen aldrig ske på bekostnad av mänskliga rättigheter och den sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska hållbarheten. Förändringar är på väg med IOK:s reformer via Agenda 2020 som exempel.

Vi vill i Sverige visa att det är fullt möjligt att arrangera mästerskap med rent spel och schyssta villkor. Vi är beredda att ta ansvar för detta och därför startar vi, med idrotts- och fackföreningsrörelsen, ett arbete med att ta fram vägledande principer för hur de mänskliga rättigheterna ska respekteras i samband med internationella mästerskap i idrott.

Vi vill också bjuda in våra förbund, företag och samarbetspartners och alla som på olika sätt är involverade i idrottsarrangemang och mästerskap i vårt fortsatta arbete med att göra idrotten till en förebild för långsiktigt hållbara arrangemang som bygger på schysta villkor och respekt för mänskliga rättigheter.

Idrottsrörelsen och fackföreningarna är eniga om att följande värderingar och principer ska vara vägledande:

✓ Att uppbyggnad och genomförande av arrangemang och mästerskap i Sverige görs på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt, klimat och miljömässigt hållbart perspektiv

✓ Att internationellt beslutade riktlinjer såsom FNs principer för företag och mänskliga rättigheter generellt och i arbetslivet, OECDs riktlinjer för multinationella företag och ILOs åtta kärnkonventioner ska respekteras och vara vägledande för alla som är engagerade i förberedelser och genomförande av mästerskap och idrottsarrangemang i Sverige

✓ Att alla företag och leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal när arbete utförs i Sverige och att företag som producerar anläggningar, utrustning, kläder och tillhandahar tjänster ska följa ovanstående principer i sin verksamhet. Likaså verka för att globala ramavtal tecknas mellan multinationella företag och globala fackliga organisationer i syfte att säkra bra villkor för arbetstagare genom hela produktionskedjan

✓ Att idrottsrörelsen och fackföreningsrörelsen gemensamt verkar för att våra internationella organisationer, specialförbund och samarbetspartners antar och implementerar de internationellt beslutade riktlinjerna om mänskliga rättigheter i sina stadgar, policys och regelverk, samt ställer krav på att arrangörsländer och samarbetspartners/leverantörer följer dem

✓ Att vi genom dessa värderingar fortsätter arbeta tillsammans för att utveckla policys och öka kunskapen om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta gör vi bla genom att informera ledare och aktiva i förberedelser inför internationella mästerskap samt delta i specialförbundens och idrottsföreningarnas verksamhet med kunskap genom seminarier och utbildningar.

LO Sverige
Byggnads
IF Metall
Hotell- och restaurangfacket
Svenska Fotbollförbundet
Svenska Handbollförbundet
Riksidrottsförbundet
Sveriges Paralympiska Kommitté
Sveriges Olympiska Kommitté

Avtalet som undertecknades av ovanstående parter på LO-borgen igår den 7 juni återfinns i sin helhet HÄR Pdf, 101.3 kB..

Partners

Huvudsponsorer, logotyper