Publicerad 9 juli 2015

Halvtidsutvärdering av Utmanarprojektet

Snittåldern för idrottarna i Utmanarprojektet är 17,7 (12-27) år. Det betyder att ett antal av talangerna är 13-14 år. Att selektera och satsa resurser på unga individer är emellertid inte okontroversiellt i idrotts-Sverige. Men enligt SOK:s Olle Anfelt är det både nödvändigt och fullt förenligt med ett humanistiskt tänkande. Det har, menar han, blivit dags för ett paradigmskifte.

Frida Knutsson. Foto: SOK

-Utvecklingen runt om i världen går mot allt fler satsningar på elitförberedande verksamheter i yngre åldrar. Men i Sverige går den åt ett annat håll. SOK:s huvudspår är att vi måste inleda systematiska satsningar tidigare än i dag – utan att för den skull bli exkluderande, säger Olle Anfelt som är idrottspsykologisk rådgivare på SOK och ansvarig för utvärderingen av Utmanarprojektet.

Olle Anfelt befinner sig mitt i halvtidsutvärderingen av det treåriga Utmanarprojektet. Ett projekt som – förutom det uppenbara målet att öka antalet aktiva i Topp-och Talangprogrammet till 400 år 2016 – också har andra syften. Att förbunden börjar jobba i ännu högre utsträckning med verktyg som kravanalyser, utvecklingsplaner och årsplaneringar är ett sådant. Ett ytterligare rör sig på ett annat plan och handlar om att börja skapa en diskussion inom förbunden kring rekryteringsprocesserna till elitidrotten. Det är många gånger nämligen en känslig fråga detta om vilka som ska selekteras till olika satsningar.

- Man kan vända på resonemanget och istället säga: ”Vilka ska vi bjuda in till det här projektet?”. Bara för att det är en utmaning att förutse den sportsliga utvecklingen hos unga idrottare så får det inte betyda att man inte gör något alls. Okej, vi är kanske inte hundraprocentiga i våra förutsägelser men prickar nog rätt i alla fall i 60-70 procent av fallen och kommer med förfinade metoder säkert kunna nå upp mot 80 procent. Samtidigt är det väldigt viktigt att ha ett tillåtande system som innebär att dörren står öppen för att komma in senare i olika satsningar – parallellt med att man satsar tidigare på utvalda individer.

Att få igång diskussioner i förbunden om tidigare och mer systematiska satsningar menar Olle Anfelt är ett av Utmanarprojektets viktigaste spin-offeffekter. Han har under arbetets gång uppmuntrat dem att genomföra de nödvändiga omvärldsanalyserna. Genom att backa banden bakåt i tiden går det till exempel att spåra när de allra främsta utövarna av den aktuella sporten börjar göra avtryck i de internationella resultatlistorna Detta är för övrigt en metod som används av brittiska UK Sport. I dag finns ju stora mängder data tillgängligt för allmänheten på webben.

Att en sådan analys då kommer att visa att den stora majoriteten av dagens världselit börjat göra internationella resultat redan på pojk/flicksidan är, menar Olle Anfelt, ställt utom allt tvivel. De behöver inte nödvändigtvis har varit bäst men de har i alla fall funnits med på en ungdomselitnivå. Undantag finns alltid men det vore ologiskt att låta dem utgöra huvudinriktning för ett förbund.

-Men det är just undantagen som ofta dras fram av olika idrottsforskare och krönikörer i media. Det finns en oro för selekteringar i vårt samhälle men i många idrotter går det helt enkelt inte att vänta med dem till dess att utövarna fyllt 15,16 år. I Utmanarprojektet har förbunden själva fått göra sina bedömningar när det gäller vilken ålder som är lämplig för att inleda utmanarsatsningen. Är då målet att idrottaren ska vara redo för Topp-och Talangprogrammet vid 18 års ålder så kanske den ska starta då han/hon är 14 år i en viss idrott. Och en person som då är aktuell har förstås redan gjort ett avtryck i det här förbundets tävlingssystem.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper