Publicerad 19 oktober 2021

SOK om OS i Peking

Snart bara 100 dagar till invigningen av OS i Peking. SOK:s inriktning i frågor avseende mänskliga rättigheter och krav på bojkott av spelen har i september fastställts av SOK:s styrelse.

Mats Årjes

Mats Årjes

- Mänskliga rättigheter och yttrandefriheten är centrala globala rättigheter och skyldigheter samt också en naturligt viktig del av de olympiska värderingarna. Många rapporter pekar tyvärr på att dessa värden och situationen i Kina sedan några år har en tydligt negativ trend. Vi beklagar detta då vi självklart håller dessa värderingar väldigt högt, säger SOK:s ordförande Mats Årjes och fortsätter:
- SOK har som ett led i förberedelserna inför Peking 2022 planerat och börjat genomföra information, utbildning och miniseminarier i aktuella frågor angående Kina som land samt om mänskliga rättigheter och situationen i Kina, liksom om IOK:s regelverk.
Sveriges Olympiska Kommitté har i dagsläget inga planer på att bojkotta spelen i Kina, om det inte blir ett beslut av FN.
- Bojkott är inte en fråga för oss. Den svenska OS-truppen kommer att delta vid OS i Peking 2022 precis som vi gjort vid övriga spel. Endast ett FN-beslut eller liknande kan ändra detta. Vi ingår i ett globalt sammanhang där deltagandet vid OS är fundamentalt, säger Mats Årjes.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper