Wolfgang Pichler och Rikard Grip ska vara med och leda Olympiska Offensiv med mål att ta 20 medaljer i vinter-OS 2026. Foto: TT.

Publicerad 2 juli 2019

Olympisk Offensiv leds av drömlag mot målet 20 medaljer 2026

Sveriges Olympiska Kommitté har som mål att vinna 20 medaljer i vinter-OS 2026. Backade av fyra nya huvudsponsorer inleds en stor satsning, ”Olympisk Offensiv” med Rikard Grip, Wolfgang Pichler, H-C Holmberg och Ulrika Sandmark i nya roller för SOK.
- Vi gör nu en offensiv långsiktig satsning på aktiva och har skapat ett drömlag i ledningen mot olympiska framgångar, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

Hans-Christer Holmberg, Wolfgang Pichler, Peter Reinebo, Ulrika Sandmark och Rikard Grip är att del av Olympisk Offensiv, som ska utmynna i fler svenska OS-medaljer. 20 medaljer är målet till vinterspelen 2026 och sommarspelen 2028. Foto: TT.

Hans-Christer Holmberg, Wolfgang Pichler, Peter Reinebo, Ulrika Sandmark och Rikard Grip är att del av Olympisk Offensiv, som ska utmynna i fler svenska OS-medaljer. 20 medaljer är målet till vinterspelen 2026 och sommarspelen 2028. Foto: TT.

SOK:s nya satsning Olympisk Offensiv lanserades vid en presskonferens på Clarion Hotel Sign under tisdagen. Med nya huvudpartners som Svenska Spel, SAS, UNIQLO och Toyota vill SOK utöka det helt privatfinansierade stödprogrammet Topp och Talang.

- Vi vill öka satsningen på fler talanger och tränare inom Topp och Talangprogrammet. För att ta fler medaljer behöver vi fler aktiva som kan satsa fullt ut på sin idrott med bra tränare och specialister nära sin satsning samt med en trygg social situation där man inte behöver oroa sig för hyra, mat och hälsa, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

Grip och Pichler i nya roller

Längdåkningens tidigare förbundskapten Rikard Grip anställs som ”Games Preparations Director” på SOK med ansvar att leda det idrottsliga tekniska förberedelsearbetet mot kommande olympiska spel.

- Att ta 20 medaljer är verkligen en offensiv satsning. Jag tror det är möjligt med ökade resurser för potentialen finns. Det ska bli väldigt spännande att jobba med alla olympiska idrotter och jag vill gärna fortsätta utveckla det viktiga och redan starka förberedelsearbetet inför olympiska spelen, säger Rikard Grip, som lett längdlandslaget till 25 medaljer i de senaste tre olympiska vinterspelen.

Skidskyttets förre förbundskapten Wolfgang Pichler ska i satsningen inneha uppdraget att vara övergripande ansvarig för talangutvecklingen. Där ett uttalat mål är att få fler unga, framförallt killar 17-23 år, att ta större steg till full satsning i sin idrott med sikte på världstopp.

- Jag har i många år sett vad vi kan göra för att utveckla talanger till toppidrottare och med min erfarenhet och energi hoppas jag bidra till att förstärka den svenska talangutvecklingen, säger Wolfgang Pichler.

Samspel med vinterförbunden innebärande bland annat en analys av de aktuella grenarnas internationella situation och potential mot 2026 ska göras under hösten. Efter Tokyo 2020 är det sommarförbundens tur att kliva in i olympisk offensiv mot 2028. Utöver Grip och Pichler finns i den olympiska offensivens expertpanel även representanter för forskning och kompetensutveckling samt tränarfrågor.

Både tränare och aktiva i fokus

H-C Holmberg utses till olympisk professor och kommer att leda offensivens viktiga tränarutveckling samt den nya stora satsningen på verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete liksom tillhörande förstärkning av det internationella kompetensnätverket och samspelet med svensk akademi.

Simningens förbundskapten Ulrika Sandmark ska utöver sitt ordinarie uppdrag vara en centralgestalt för att med inspiration och nya lösningar matcha fram fler kvinnor till tränar- och ledaruppdrag för aktiva i Topp och Talanggruppen och för OS-trupperna. Denna ”outnyttjade tränar- och ledarpotential” blir en viktig del av den totala kompetensutvecklingen som är nödvändig för Olympisk Offensiv.

I expertpanelen för Olympisk Offensiv kommer också erfarna och framgångsrika aktiva att ingå. Flerfaldiga paralympiska medaljören Maja Reichard kommer att delta i den trojka som ska bidra med råd och idéer ur aktivas perspektiv. Två olympier kommer att komplettera gruppen efter sommaren.

FAKTA/Olympisk Offensiv

SOK samlar en expertpanel i ledningen för den nya stora idrottsliga satsningen med det offensiva målet att ta 20 medaljer i OS 2026 och 2028. Här är några av namnen i expertpanelen som tillsammans med SOK:s och parasportens sportchefer ska leda Olympiska Offensiv:

  • Rikard Grip, tidigare landslagschef längd (Games Preparations Director, ansvarig för tekniska idrottsförberedelser inför OS)
  • Wolfgang Pichler, tidigare förbundskapten skidskytte (Ansvarig för talangutveckling)
  • H-C Holmberg, professor i fysiologi (Professor i idrottsvetenskap, inriktning fysiologi/biomekanik)
  • Ulrika Sandmark, förbundskapten simlandslaget (Centralgestalt i satsningen att få fram fler kvinnliga tränare och ledare)
  • Maja Reichard, simmare och medaljör i Paralympics (En i trojkan som ska stå för aktivas perspektiv i satsningen)

Partners

Huvudsponsorer, logotyper