Carl-Gustaf Krokstedt

Fäktning

Carl-Gustaf var född 1885 på Gotland, i När. Han var duktig i fäktning där han detta år tävlade för FFF i Stockholm. Enligt vissa källor ställde han upp i OS i värjfäktning dock utan framgång (det finns också källor som säger att han inte kom till start). Carl-Gustaf blev dock berömd på ett annat plan, nämligen som flygare.

Han tilldelades 1913 Kungliga svenska aeroklubbens aviatördiplom nummer 14. Han var verksam som flyglärare vid Marinens Flygväsende och även anställd som provflygare hos Nordiska Aviatik AB. Han omkom 29 juni 1918 tillsammans med "flygbaronen" Carl Cederström i en flygolycka på Ålands hav under en leveransflygning från Furusund till Finland av ett tvåmotorigt flygplan typ NAB 12 - tomvikt 1200 g, spännvidd 16,6 meter med två SV-motorer å 100/110 hkr- som skulle användas av Finlands flygvapen. Cederström hittades senare vid åländska Signilskär medan Carl-Gustaf aldrig återfanns.
KÄLLA: SOF/Tommy Wahlsten

Fakta

  • Förening/klubb: FFF Stockholm
  • Födelseort: Hallute, Gotland
  • Född: 1885-12-20
  • Dödsort: Ålands hav. Skeppsholms församling anger hans dödsdag till den 15/7. Det är troligare att han avled den 29/6 då flygplanet som han störtade med försvann.
  • Död: 1918-06-29

Resultat

Stockholm 1912

  • Opl. Florett, ind. (Osäkert om han deltog)
  • Opl. Värja, ind. (Osäkert om han deltog)

Partners