Publicerad 29 juli 2016

De första svenska aktiva har flyttat in i OS-byn

Isak Öhrström, kanot och Emma Larsson, gymnastik är de första svenska aktiva att flytta in i OS-byn.

- Det känns bra att ha få komma hit. Att bli en del av gemenskapen och få en fast punkt. Det gör att jag kan fokusera och ägna mig helt åt tävlingarna, säger Emma.

Emma Larsson bland OS-ringarna som står mitt i OS-byn. Foto: SOK

Emma Larsson bland OS-ringarna som står mitt i OS-byn. Foto: SOK

OS-byn består av en boendezon dit bara aktiva och ledare med gällande ackreditering kan komma in samt en internationell zon, dit bland annat media har tillträde. Boendezonen består specifikt av sju boendeområden med tre-sex boendehus i varje. Totalt 31 hus.

Sammanlagt kommer över 150 aktiva och ledare att bo i svenskhuset under OS-perioden.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper