Publicerad 10 december 2015

Nya inriktningsbeslut och rekommendationer från IOK

Internationella Olympiska Kommitténs styrelse, med bland annat Gunilla Lindberg, tog vid sitt styrelsemöte ett antal inriktningsbeslut och rekommendationer vad det gäller gott styrelseskick inom de internationella specialförbunden samt att värna de aktiva i kampen mot doping.

Bakgrunden till IOK:s styrelse agerande är att ett antal internationella specialförbund anser att deras anseende kan skadas i samband med et antal avslöjanden inom andra specialförbund.

IOK:s styrelse föreslår därför att samtliga förbund ansluter sig till principerna om ett gott styrelseskick som bland annat innebär en transparant och demokratisk beslutsprocess, finansiell granskning enligt internationell standard och publicerande av dessa rapporter samt efterlevande av etiska regler.

IOK kommer också att ta initiativ till en oberoende granskning av att de bidrag som specialförbund, olympiska kommittéer och organisationskommittéer av olympiska spel följer de regelverk som gäller.

IOK välkomnade också de förslag på genomgripande reformer som Internationella Fotbollförbundet (FIFA) kommit med. I och med att de pågående brottsutredningar, i främst USA och Schweiz, mot FIFA-anknutna medlemmar förväntas pågå i minst fem år till stödjer IOK att FIFA klargör och löser de utestående frågorna så fort som möjligt med berörda myndigheter.

Vad det gäller kampen mot doping och korruption inom idrotten understryker IOK att det är nolltolerans som gäller. IOK vill att WADA, den världsomspännande anti-dopingbyrån, blir helt självständig.

I det ligger att dopingtester och beslut om bestraffningar lyfts bort från idrottsförbund och nationella organisationer. Alla ska behandlas lika och fusk ska inte gå att mörklägga.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper