Topp och Talangstöd

Vad en aktiv ska få för stöd i Topp och Talang är alltid unikt. Det beror på vad som redan finns på plats i den aktives satsning och vad som fattas för att satsningen ska vara maximal. Stödet är skräddarsytt, behovsprövat samt bygger på varje aktivs individuella utvecklingsplan.

Coach Sebastian Melander och gymnasten Jonna Adlerteg preparerar barren inför ett träningspass i London 2012. Foto: SOK

Coach Sebastian Melander och gymnasten Jonna Adlerteg preparerar barren inför ett träningspass i London 2012. Foto: SOK

Här tar vi upp de områden som de flesta stödfunktioner hamnar inom.

Idrottsligt stöd:

 • Internationella tävlingar - stöd för att kunna delta på fler internationella tävlingar med bra konkurrens i världstoppen.
 • Träningsläger - det går inte alltid att utföra sin idrott året runt i Sverige. Många sommaridrotter är i behov av att åka till varmare länder under vinterhalvåret för att få en bra uppladdning innan kommande säsong. Likaså kan vinteridrottare behöva åka iväg för att hitta snö och is tidigare än den kommer på hemorten.
 • Sparring - många idrotter, exempelvis kampidrotterna är i behov av bra sparringpartners för att utvecklas. För de bästa i Sverige är det ofta svårt att hitta dessa på hemmaplan, utan man behöver åka ut i världen för att kunna träna med de bästa. Att åka på sparringläger eller att se till så att bra träningspartner kan komma hit till Sverige på träningsläger kan SOK vara med att stötta.
 • Tränare - långt ifrån alla hemmatränare har sitt tränarjobb som heltidssysselsättning. Ofta har de ett vanligt arbete vid sidan av som måste skötas på heltid eller deltid. Här kan SOK vara med och ersätta en tränare så att den har råd att avsätta mer tid med den aktive så att träningen får högre kvalitet.
 • Förbundskapten - Alla förbund har inte råd att anställa förbundskaptener i sina idrotter. SOK kan hjälpa förbundet med att anställda förbundskaptener på hel- eller deltid.

SOK:s träningsrådgivare Rickard Nilsson tränar lyftteknik tillsammans med alpinskidåkaren Matts Olsson. Foto: SOK

 • Fysisk träningsrådgivning - i SOK:s resursteam finns några av landets bästa träningsrådgivare som kan fungera som bollplank till hemmatränarna när det gäller fysträning och för att lägga upp årets träningsplanering för långsiktig utveckling och prestation.
 • Material - Vissa idrotter är materialmässigt mer kostsamma än andra. SOK kan betala kostsamt material för träning och tävling. En annan sak som aktiva kan få stöd till är utveckling av nya produkter som leder till prestationsutveckling.

SOK:s sjukgymnast Jörgen Sandberg gör rörelsescreening på fältryttaren Louise Svensson Jähde. Foto: SOK

Medicinskt stöd

 • Kontaktläkare - i de fall idrotten saknar en egen kontaktläkare så har Topp och Talang tillgång till SOK:s egen kontaktläkare.
 • Hälsokontroll - samtliga aktiva i Topp och Talang får varje år genomgå en hälsokontroll.
 • Akutlina - Alla aktiva i Topp och Talang har tillgång till en telefonakut till SOK:s läkarteam som kan ge råd och hjälp så fort en skada eller sjukdom uppstår.
 • Gynekologi - i SOK:s resursteam finns tillgång till specialist inom gynekologi.
 • Fysioterapi - SOK:s resursteam har specialister inom rehab och återgång till full träning efter skada. Det finns ett brett nätverk över landet med sjukgymnaster som är specialiserade på att hjälpa elitidrottare.
 • Vårdförsäkring - alla aktiva i SOK:s Topp och Talang samt OS-trupperna har en vårdförsäkring.

Andra stödfunktioner

 • Videosupport - många idrotter är hjälpta av videoanalyser i tränings- och tävlingssituationer.
 • Kostrådgivning - i SOK:s resursteam finns kostrådgivare med olika specialistkunskaper. Att äta bra med tillräcklig energimängd och rätt näringsinnehåll är grunden. Olika idrotter kräver också speciella upplägg.
 • Idrottspsykologisk rådgivning - i SOK:s resursteam finns beteendevetare med specialistkunskaper inom såväl prestationspsykologi för aktiva som coaching för tränare och coacher.
 • Seminarier - SOK anordnar årligen flera seminarier för Topp och Talang i olika ämnen och med stora inslag av erfarenhetsutbyte mellan aktiva från olika idrotter.

Sociala stödinsatser

 • Individuella stipendier - Alla aktiva i Topp och Talang har möjlighet att söka ett stipendium varje år. Stipendierna är skattefria och inkomstbeprövade vilket innebär att de som redan tjänar tillräckligt mycket på sin idrott inte kan få stipendiet. Med hjälp av SOK:s stipendium har aktiva möjlighet att satsa hundra procent på sin idrott. 
 • Karriärsrådgivning - SOK:s partner Adecco erbjuder karriärsrådgivning genom ett program som kallas Athletes Career Programme. Det spänner över allt från studievägledning till karriärsplanering både parallellt med idrottssatsningen och för livet efter idrotten.

Partners