Att komma med i Topp och Talang

Det finns olika sätt att komma in i SOK:s Topp- och talanggrupp.

Toppresultat

En aktiv kan komma in i Topp- och talanggruppen via att göra toppresultat. Med toppresultat menas att ta medalj på VM eller vid upprepade världscupstävlingar där deltagandet har varit i högsta konkurrens.

Boxaren Oliver Flodin under fystesterna på en talangselektion på Bosön tillsammans med SOK:s träningsrådgivare Rickard Nilsson och Leif Larsson. Foto: SOK

Talangselektion

SOK genomför varje år två talangselektioner dit de olympiska specialförbunden kan nominera de talangar de tror mest på inom sin idrott. Dessa aktiva scoutas sedan av SOK. Eventuellt kallas de till en så kallad talangselektion. Under två dagar får de aktiva göra fysiska tester och hälsoundersökningar samt träffa SOK:s sportchefer och beteendevetare under en personlig intervju.

Intagningskriteriet vid talangselektionerna är att den aktive ska bedömas ha kapacitet och att förutsättningar kan skapas för att nå världstoppen inom 3-6 år.

Partners