Topp och Talang

Topp och talang är ett skräddarsytt stöd för aktiva inom de olympiska idrotterna som bedöms ha potentialen att kunna nå medaljkapacitet på OS med en uthållig satsning och rätt stöd.

SOK:s Topp och Talang ska ge aktiva med potential att nå världstoppen möjlighet att göra en hundraprocentig satsning, oavsett den egna idrottens eller familjens ekonomi. Olympiska framgångar är lika mycket värda i alla idrotter. Hög konkurrenskraft i många grenar speglar idrottens mångfald och varierande dramaturgi.

SOK startade Topp- och talangprogrammet 1998. Stödet finansieras av medel från SOK:s partners.

Topp- och talangstödet är skräddarsytt och behovsprövat för varje aktiv. Syftet är att ge stöd till sista steget i satsningen mot världstoppen. Stödet baseras på individuella utvecklingsplaner för att inom tre till sex år nå eller finnas i världstoppen i sin idrott. En aktiv, dennes personlige tränare och OSF:s sportsliga ledning arbetar fram utvecklingsplaner och SOK:s roll är att kvalitetssäkra planer och stöd samt att föra in erfarenheter från andra idrotter och från andra länder.

Leif Larsson i SOK:s resursteam hjälper curlingspelaren Christoffer Sundgren med lyfttekniken. Foto: SOK

Leif Larsson i SOK:s resursteam hjälper curlingspelaren Christoffer Sundgren med lyfttekniken. Foto: SOK

Ett väl fungerande samarbete mellan OSF:s sportsliga ledning och SOK:s sportchefer är centralt för genomförandet av utvecklingsplanerna och för samordningen med OSF:s landslagsprogram.

Årligen utvärderas att den planerade satsningen och genomförandet håller hög internationell kvalitet.

SOK:s resursteam tillför kompetens och rådgivning till aktiva och tränare/ledare inom fysisk träning, nutrition, medicin, prestationspsykologi, coaching och prestationsanalys i olika former.

Stödet ger resultat

Utfallet av stödet till talanger har en dokumenterat hög nivå. Drygt 30 procent av talangerna i programmet lyckas ta steget till medaljkapacitet vid VM eller OS efter fyra till sex år. Utfallet är i stort på samma nivå för vinter- och sommaridrotterna och för herrar och damer. Ur ett internationellt perspektiv anses detta som ett mycket bra utfall.

Partners