Joachim Pim Pim Johansson i Nordeas tält på Olympic Day i Kungsträdgården 2015. Foto: SOK

Nordea Olympiafonden

Nordea och SOK:s samarbete startades 1988 då Olympiafonden lanserades för att bidra till talangers och olympiers satsningar. Olympiafonden har sedan starten genererat över 170 miljoner kronor och är en viktig kugge i satsningarna inom Topp- och Talang.