Stockholm i vinterskrud. Foto: SOK.

Publicerad 4 oktober 2018

Sverige föreslås som OS-kandidat för 2026

Internationella Olympiska Kommitténs (IOK:s) ordförande, Thomas Bach, meddelade på torsdagen att IOK:s styrelse har rekommenderat Sverige med Stockholm som huvudort att bli en av tre kandidater till värdskapet för vinter-OS och Paralympics 2026.

Beslutet om vilka kandidater som inbjuds tas av IOK:s medlemmar vid ett möte tisdagen den 9 oktober.

- Vi är givetvis glada och stolta över att IOK:s styrelse ser styrkan i Sveriges koncept för hållbara vinter-OS och Paralympics 2026 och att de rekommenderar IOK-medlemmarna att ge oss förtroende. Men vi är inte riktigt där ännu, det här är förstås positiva rekommendationer men beslutet tas på tisdagen den 9 oktober. Först då vet vi om vi går vidare till kandidatfasen eller inte, säger Richard Brisius, vd för OS-bolaget.

- Vi är övertygade om att Sverige och Stockholm kommer att genomföra vinterspel i världsklass. Spel som är hållbara i alla avseenden, inte minst ekonomiskt. De ska inte kräva skattekronor utan tvärtom tillföra värden. Vi kommer inte att behöva göra investeringar i nya arenor eftersom vi i Sverige redan har de tävlingsarenor samt vägar, järnvägar, flygplatser och hotell som behövs, säger Mats Årjes, ordförande för Sveriges Olympiska Kommitté.

- Ett Paralympics i Sverige skulle vara fantastiskt för rekryteringen och återväxten inom parasport. Sverige har länge varit ett föregångsland internationellt när det gäller parasport och ett vinter-OS och Paralympics 2026 skulle betyda oerhört mycket för att göra samhället mer tillgängligt, säger Margareta Israelsson, ordförande för Sveriges Paralympiska Kommitté.

Övriga två orter/städer som rekommenderas av IOK:s arbetsgrupp att bli kandidatstäder till OS och Paralympics 2026 är Calgary i Kanada och Milano/Cortina i Italien. Turkiska Erzurum tog sig inte vidare från dialogfasen.

IOC EB recommends Stockholm as 2026 Candidate City

The President of the International Olympic Committee (IOC), Thomas Bach, announced Thursday that the IOC Executive Board has recommended Sweden, with Stockholm as the host city, to become one of three candidates for the 2026 Olympic and Paralympic Winter Games, subject to a final IOC member vote on 9 October in Buenos Aries.

"We are happy and proud that the IOC Executive Board sees the vision and strength of our sustainable Olympic and Paralympic Winter Games plan, and recommends the IOC members to invite Stockholm 2026 to the Candidate phase. We know we still have a lot of work to do, and we are here in Buenos Aries to listen and learn from the global Olympic family, "says Richard Brisius, CEO Stockholm Winter Games. He added, “We believe we have the exact formula for the Olympic Movement in this new reality – we offer fiscal responsibility, venue sustainability, and a Scandinavian capability that can be counted on to help redefine the Winter Games going forward.”

"We are convinced that Sweden and Stockholm will conduct world class Winter Games. Games that are sustainable in all respects, not least economically. The Games should not demand tax crowns, but instead add value. We will not have to invest in new sports venues, we already have all of the roads, railways, airports, and hotels as needed”, says Mats Årjes, chairman of the Swedish Olympic Committee.

“A Paralympic Winter Games in Sweden would be great for recruitment and re-growth in Parasports. For many years, Sweden a leader in Parasports and the 2026 Winter Games Olympics would mean a lot to make society even more accessible, "says Margareta Israelsson, chairman of the Swedish Paralympic Committee.

The other two cities recommended by the IOC Working Group to become candidate cities for the Olympics and Paralympics in 2026 are Calgary in Canada and Milan/Cortina in Italy. The Turkish bid from Erzurum did not advance from the dialogue phase.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper