Publicerad 9 september 2015

Ren luft maxar prestationen

Betydelsen av ren luft för att maximera olympiernas prestationer har varit tema för en dialog mellan Sveriges Olympiska Kommitté och Camfil i mer än tio år. Utomhusluftens kvalitet diskuteras ofta för hur den påverkar hälsa och luftkvalitet i stort men också när det gäller idrottsprestationer. Ibland är luften uppenbart ett stort bekymmer men det är inte alltid problemen syns lika tydligt.

Magnus Yngen, CEO för Camfil AB, och Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande.

-Utomhusluften kan vi inte göra något åt, men en stor del av dygnet är våra olympier inomhus och där kan vi påverka luftkvaliteten. Våra kroppar fungerar bättre i ren luft än belastade av föroreningar och höga partikelhalter. Får vi bättre återhämtning blir också prestationerna vassare, säger Stefan Lindeberg, SOK:s ordförande.

Bra "Indoor Air Quality" ( IAQ), ren och hälsosam luft inomhus, finns därför på SOK:s önskelista inför OS i Rio. Det finns ett stort behov av ökad kunskap om vikten av ren och hälsosam inomhusluft, inte bara för idrotten.

Samspelet mellan SOK och Camfil gör att Camfil kommer att sätta in ett luftkvalitetsprogram före och under OS. Träningsanläggningar kan få unikt effektiva luftfilter och i hemmiljön före OS samt i rummen i OS-byn kommer Camfil placera sina nyutvecklade patenterade luftrenare. Mätningar av luftkvalitet och prestationer kommer att utvärderas.

Centrum för allergiforskning (CfA) vid Karolinska Institutet i samarbete med SOK:s medicinska team kommer att genomföra utvärderingen. Alla parter har mycket att vinna på ökad kunskap om sambandet mellan ren luft och prestation.

Den svenskägda Camfil koncernen, med över 50 års erfarenhet av lösningar för ren luft, är världsledande inom luftfiltrering med 26 fabriker runtom i världen och en årlig omsättning på över 5,5 miljarder. Forskning om luften och dess innehåll, samt utveckling som bedrivs i flera världsdelar, leds ifrån koncernens Teknik Center i Trosa, Sverige.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper