försökspass

Flickor, 100 m fjäril, heat 4: 1) Emmy Hällkvist 1.01,69, 2) Flawia Kamzol, Polen +0,32, 3) Hanna Roza Veress, Ungern +0,68.
Total heat: 1) Emmy Hällkvist 1.01,69 Q, 2) Alice DiMaggio, Italien + 0,31 Q, 3) Flawia Kamzol, Polen +0,32 Q.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper