herrar grekisk-romersk och damer fristil

återkval herrar 60 kg, 130 kg och damer -76 kg
omgång 1 och 2 herrar -97 kg, -77 kg Alex Bjurberg Kessidis och damer -68 kg

Partners