Rodd, Singelsculler, Damer

Svensk deltagare: Anna Malvina Svennung

Partners