NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2000-10-29

Stefan Lindeberg ny SOK-ordförande

Stefan Lindeberg, 50, valdes på onsdagskvällen till SOK:s nye ordförande sedan han i en sluten omröstning slagit valberedningens kandidat Skidförbundets ordförande Carl Erik Stålberg med siffrorna 23-12. –Jag är stolt och tacksam över det stora förtroende jag fått och min viktigaste uppgift är att fullfölja och vässa satsningen på Topprogramet och Talangprogrammet, sade Stefan Lindeberg.
Många hade bespetsat sig på en hetsig debatt om ordförandeposten men av det blev det intet. Ett antal förbund pläderade för valberedningens förslag och ett antal pläderade för Kanotförbundets kandidat som på mötet föreslog Stefan Lindeberg. Stefan Lindeberg är Sportchef på SOK och var fram till i går också vice ordförande. Nu tar han klivet upp till ordförande vilket i sak inte förändrar något i praktiken. –Jag kommer i fortsättningen också förhoppningsvis att vara arvoderad som Sportchef och inte anställd. Men det är styrelsen som beslutar om rollfördelningen, konstaterar Stefan Lindeberg. Den nya styrelsen kommer att ha sitt första sammanträde den 18 december. Tre nya namn kom in i styrelsen. Till de fyra platserna som gällde på fyra år fanns det sex namn att rösta på. Den slutna omröstningen gav en överväldigande majoritet för Per-Axel Eriksson, Tomas Gustafson, Kerstin Bodin och Carl Eric Stålberg. Valberedningens förslag på styrelseledamöter på två år klubbades däremot igenom utan någon sluten omröstning. De fyra som valdes på två år var Carin Nilsson-Green, Björn Rosengren, Lennart Pettersson och Ann-Louise Skoglund.

Relaterade sidor