NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2000-11-18

SOK fick två vice ordföranden

SOK:s nya styrelse sammanträdde för första gången under nye ordföranden Stefan Lindeberg på måndagen. Styrelsen beslutade att ha två vice ordföranden och Tomas Gustafson och Björn Rosengren valdes av styrelsen.
Styrelsen beslutade också att dela ut SOK:s förtjänstplacketter i guld respektive silver. Hedersordföranden Carl-Gustav Anderberg och förre styrelseledamoten Stig Pettersson tilldelades placketter i guld medan förra styrelseledamöterna Göran Johansson och Gösta Gärdin tilldelades placketter i silver. Gösta Gärdin avgick också som ordförande för Sveriges Olympiska Akademi (SOA). Till ny ordförande utsågs Tomas Gustafson. Nya ledamöter i styrelsen i SOA är Gunnar Larsson, Björn Walden och Lars-Gunnar Björklund.

Relaterade sidor