NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2013-08-23

SOK kommenterar:


Den olympiska rörelsen bygger på de mänskliga rättigheterna

OS ska, oavsett var Spelen arrangeras, vara en arena där alla kan delta med respekt för sin integritet oavsett bakgrund, etnicitet, religion, kön eller sexuell läggning.

 

Därför skulle vi aldrig acceptera om någons integritet skulle hotas eller om någon skulle riskera trakasserier för den den är vid OS. Inför OS i Sotji, som inför andra OS, ställer IOK de kraven och har fått garantier för att det ska bli så.
OS ska vara en symbol för att det är möjligt att fredligt samla världen under samma tak och med samma regler oavsett de skillnader och konflikter som annars finns. Därför är det inte tillåtet att demonstrera eller att sprida politiska eller religiösa budskap på OS-arenan. Om något tillåts var går då gränsen? Vad får signaleras? Vem skulle bestämma det?

Yttrandefriheten gäller
Samtidigt gäller yttrandefriheten. En aktiv har rätt att i en intervju säga sin åsikt i olika frågor, men lika viktig är rätten att avstå från att svara. Det är en del i den personliga integriteten. Det gäller även rätten att t ex ta stöd i sin religion. Men det är en privat handling och ska förstås ske på ett sätt som inte provocerar eller utmanar andra.
Det är inte alltid lätt att avgöra när en handling går från att vara privat till att bli politisk. Och oavsett avsikten kan handlingen bli politisk i åskådarens öga och i medias händer.

SOK:s roll
Vår roll är att förbereda OS-truppen och se till att den får bra förutsättningar på plats. Vi ska stötta de aktiva i att vara sig själva, att förstå varför reglerna ser ut som de gör och att undvika situationer som kan ifrågasättas utifrån reglerna. Men om det skulle hända måste varje situation bedömas för sig. IOK skulle inte ha något intresse av att dramatisera en sådan fråga utan skulle agera varsamt för att inte förstärka situationen.

Stefan Lindeberg
Ordförande SOK

Relaterade sidor