NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2013-11-11

SOK anmäler Stockholm för vinter-OS

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har idag anmält Stockholm till Internationella Olympiska Kommittén (IOK) som möjlig värdstad för vinter-OS och Paralympics 2022. Om de fortsatta utredningarna visar att projektet håller ska en ansökan lämnas in till IOK den 14 mars 2014. Den ska sedan fördjupas i januari 2015 då också frågan om statliga garantier ska vara behandlad.
Skriv bildtext här
Den 1 oktober kom Jöran Hägglunds utredning om förutsättningarna för ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022. Den visade att möjligheterna är mycket bra ekonomiskt, tekniskt och snömässigt och det utan statlig finansiering i genomförandebudgeten.
Nu har SOK, Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) och Riksidrottsförbundet (RF) gått igenom utredningen och haft samråd med alla idrottsförbund. De tre ordförandena Stefan Lindeberg, Anna-Stina Nordmark och Karin Mattsson Weijber är överens om slutsatsen
-Stödet inom idrotten för att gå vidare är starkt. Många pekar på att ett OS skulle ge ny energi till den egna idrotten, oavsett om man finns med på OS-programmet eller inte.  Men innan vi tar ett definitivt beslut om att ansöka om OS måste de tekniska och ekonomiska förutsättningarna utredas mer.

Idrotten går vidare
Den första utredningen fick på bara några månader fram ett gediget underlag som pekade på alternativa möjligheter att lösa bl a arenafrågorna. Idrotten går nu vidare för att tillsammans med Stockholms stad och andra berörda kommuner studera de olika alternativen, de tekniska lösningarna och finansieringen.
Budgeten ska granskas närmare och olika vägar att minska risken i projektet prövas. Dialogen med olika intressenter ska fördjupas och företag, intresseorganisationer och myndigheter bjudas inför att bidra med sitt kunnande.  

Nytt beslut i mars 2014
Den 14 mars nästa år ska underlagen vara på plats. Det är då idrotten, Stockholm stad och övriga kommuner ska fatta beslut om en eventuell ansökan om vinter-OS och Paralympics 2022.  I juli 2014 väljer IOK ut de städer som går vidare till finalen och som i januari 2015 ska lämna in ett mer detaljerat underlag. Då ska också frågan om statsgarantier vara klar. Den 31 juli 2015 utser IOK värdstaden.
De tre ordförandena betonar att de fortsatta utredningarna måste visa att projektet är ekonomiskt ansvarfullt och hållbart både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
-Vi skulle kunna ge världen ett spännande, nyskapande projekt som både blir spektakulärt och på ett unikt sätt för in vinteridrotten i storstaden, som efter OS ger nya möjligheter till idrott för unga och motionärer, och som redan åren innan kan inspirera och engagera många runt om i Sverige.
-Men det måste vara ekonomiskt rimligt och inte ta resurser från andra viktiga samhällsområden.

Relaterade sidor