NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2013-04-23

Lindeberg omvaldes enhälligt

Stefan Lindeberg omvaldes enhälligt vid SOK:s 100:e årsmöte till ytterligare en fyra års period som ordförande.
Stefan Lindeberg. Foto: SOK
SOK:s styrelse fick en ny ledamot efter avgående Tomas Gustafson då Katarina Henriksson, konståkning, invaldes. Styrelseledamöterna Mervi Karttunen, Bengt Jönsson och Per Palmström omvaldes.
Ny i styrelsen som representant för de aktiva är Jörgen Persson som efterträder Jonas Edman vars mandatperiod utgick.
Det 100:e årsmötet gick annars styrelsens väg vars förslag gick igenom.
Två motioner krävde stadgeändringar och då krävdes två tredjedels majoritet vilket inte uppnåddes.
Många olympiska förbund uttryckte sitt stora gillande för det arbete som SOK lagt ned under det gångna året.
Förre styrelseledamoten Björn Rosengren valdes till hedersledamot. Björn var styrelsemedlem mellan 1984 och 2011.
    
Björn Rosengren valdes till hedersledamot i SOK. Foto: SOK

Relaterade sidor