NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2013-07-31

Jöran Hägglund utreder OS 2022 i Stockholm

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Svenska Handikappsidrottsförbundet/Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) och Riksidrottsförbundet (RF) tillsätter gemensamt en utredning för att utvärdera förutsättningarna för Stockholm som värd för Vinter-OS och Paralympics år 2022.
- Idrotten ser ett OS i Sverige som en fantastisk möjlighet. Men det förutsätter att det kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt inte minst ekonomiskt. Vi tror att Stockholmsregionens resurser passar ihop bra med vad som krävs för ett vinter‐OS. Det borde kunna ge en rimlig ekonomisk bild och ett projekt som både blir greppbart och spännande. Det är det som utredningen i första hand ska ge svar på. En kritisk granskning av ekonomin är nödvändig för trovärdigheten, både för om vi ska gå vidare med projektet och för om stödet kommer att finnas, säger Stefan Lindeberg, ordförande SOK.

Som ansvarig för utredningen har Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet, utsetts.

-Jag kommer i utredningen att ta kontakt med många delar av det svenska samhället och olika delar av landet. Det gäller både näringsliv, kultur och olika intresseorganisationer. Jag vill fånga upp deras perspektiv på ett OS‐projekt, både när det gäller möjligheter och osäkerheter. Stor tyngd kommer förstås att läggas på att analysera de ekonomiska kalkylerna samt potentiella effekter och risker i projektet. Det är en snäv tidsplan men min ambition är att jag ska kunna ge en bra bild av de centrala ekonomiska aspekterna och konsekvenserna av ett värdskap i stort, säger Jöran Hägglund.

Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 september. Den 14 november är sista dagen för SOK att anmäla till IOK att Stockholm vill bli värdstad för vinter‐OS och Paralympics 2022.

De ekonomiska bedömningarna, som är utredningens huvuduppdrag, ska baseras på övergripande förslag till hur spelen kan genomföras tekniskt. Det tas fram tillsammans med idrotten och i samråd med berörda kommuner. Genom bred samverkan och dialog ska utredningen inhämta synpunkter från olika delar av samhället vad gäller möjliga effekter och konsekvenser som ett svenskt värdskap kan innebära. Utredningen ska arbeta öppet och regeringen ges full insyn i arbetet.

Till stöd i arbetet kommer teknisk expertis att ställas till förfogande via SOK och dess samarbetspartner Teknikkonsulten ÅF. JKL kommer att fungera som utredningssekretariat.

Mer information
Utredningsdirektiv till förstudie av Stockholm 2022PDF

Relaterade sidor