Frida Hansdotter

Adjungerad styrelseledamot, IOK medlem

Board appointee, IOC MemberPartners