Gunnar Böös

Fäktning

Gunnar Böös

Gunnar var född 1894 i Lund och tävlade i fäktning för Malmö GFK (Gymnastik- och Fäktklubb) när han var med i florettfäktningen den 7 juli i OS 1912. Han mötte i försökspool Fernando Cavallini, Italien; Robert Hennet, Belgien; Emil Schön, Tyskland; George Breed, USA, och Leonid Grinyov, Ryssland men förlorade mot dem alla och var därmed utslagen.

Det gick bättre i det civila – han hade tagit studenten innan OS. Blev sedan fil.kand i Lund 1917 och Jur.kan där 1920. Res.off. examen 1917, löjtnant i S:a Skånska Infanteriregementets reserv 1924. Amanuens i soc. dep. 1920-1923. I kommerskollegium 1921
Han civila karriär fortsatte som notarie i Kommerskollegium 1934, därefter sekreterare 1936, e.o notarie i Stockholms rådhusrätt 1933-1934. Sekreterare och föredragande i traktatberedningen 1931-1939. Handelsråd vid beskickningen
i Paris 1939. Särskilt föredragnade i folkhushållningsdep. 1939. Exportchef och sedan 1943 kommerseråd (1). Från 1943 till 1945 var han chef för kommerskollegii sjöfartsbyrå och satt fram till 1959 som stf generaldirektör. Därefter inträdde han som expert i Intergovernmental Martime Consultative Organisation i London och var verkställande ledamot av Nordiska aktionsutskottet för
oljeskydd till sjöss. Han var initiativtagare till och ordförande i den 1963 startade Nordiska oljeskyddsunionen. Riddare av Nordstjerne- och Vasa-orden. Finlands Vita Ros l:a klass, m fl
utländska ordnar. Erhöll 1974 Svenska Dagbladets miljövårdsdiplom.
KÄLLA: SOF/Tommy Wahlsten

Fakta

  • Förening/klubb: Malmö GFK
  • Födelseort: Lund
  • Född: 1894-05-30
  • Dödsort: Stockholm
  • Död: 1987-02-04

Resultat

Stockholm 1912

  • Opl. Florett, ind.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper