Den olympiska drömmen

Under samlingsrubriken "Den olympiska drömmen" utvecklar SOK aktiviteter för att nå och inspirera unga, deras föräldrar och idrottsledare. Ett viktigt syfte är att locka barn och unga att prova nya idrotter. Alla ska få en chans att "hitta sin idrott".

SOK vill att fler ska vara delaktiga i det olympiska sammanhanget. SOK vill bidra till att fler unga ska få möjlighet att hitta en idrott som passar var och en. Fler ska inspireras att utmana det de trodde var sina egna gränser. I det finns inga misslyckanden utan bara lärdomar. Inom idrotten ska alla få möjlighet att möta utmaning på sin nivå. Att inspirera fler unga, ledare och föräldrar i den andan och inom de olympiska värderingarna är målet med SOK:s program "Den olympiska drömmen" och de olika delprojekten.

Samarbete med lokala föreningar är en viktig partner, liksom ofta skolorna. Här läggs den idrottsliga grunden och här formas dess attityder.

Olympic Day logo

Olympic Day

Olympic Day är en prova-på-dag då barn och ungdomar bjuds in för att prova olika idrotter som finns på hemmaplan.

Syftet med Olympic Day är att utmana barn och ungdomar att prova olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar och på så sätt ge dem möjligheten att hitta sin nya idrott. I förlängningen är målet att inspirera fler ledare och aktiva till drömmar och olympiska satsningar.

Olympic Day i Kungsträdgården, Stockholm 2015. Foto: SOK

Många idrottsföreningar samverkar på de orter där Olympic Day går av stapeln och under en dag får deltagarna pröva olympiska idrotter, träffa olympier som inspiratörer och få möjlighet att vara i ett olympiskt sammanhang.

I huvudsak finns det tre varianter av Olympic Day:

  • Frivillig dag med anmälan på hemsidan. Dagen ligger på en helgdag alternativt på ett skollov
  • Idrottsdag i skolan
  • Öppen dag där besökare kan komma och prova idrotter när som helst under dagen

Sedan 2010 har SOK, tillsammans med lokala arrangörer, genomfört drygt 200 Olympic Day. Under dessa dagar har över 100 000 barn varit med och fått möjlighet att prova på olika idrotter tillsammans med lokala föreningar och samtidigt träffa inspirerande olympier.

Läs mer om Olympic Day på denna sida:
www.olympicday.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OS i Skolan logo

OS i Skolan

OS i Skolan är ett ämnesövergripande arbetsmaterial med handledning för verksamhet i teori och praktik för grundskolan med OS som tema.

Målsättningen är att öka elevernas OS-intresse, uppmuntra till bättre samarbete, framhäva glädjen i idrott, inspirera barn till mer rörelse i vardagen samt nå ut i samhället med Olympiska grundtankar och värderingar.

OS-invigning på Hällberga skola. Foto: Privat, Hällberga skola

På OS i Skolans hemsida finns dels ett stort material som vänder sig till lärare och som är utformat efter Lgr 11. Dels finns information, texter och bilder som handlar om OS och som vänder sig direkt till barn och ungdomar.

Läs mer om OS i Skolan på denna sida:
www.osiskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Heroes of Tomorrow

Avslutade projekt

Heroes of Tomorrow