Brisbane är intresserade av att arrangera sommar-OS 2032. Foto: TT

Publicerad 25 februari 2021

IOK och Brisbane i dialog om sommar-OS 2032

IOK vill gå vidare i diskussionerna med Australiens Olympiska Kommitté (AOK) och kommittén för ett framtida OS i Brisbane 2032.

IOK:s exekutiva kommitté har beslutat att låta Kommissionen för framtida spel gå vidare till en mer målinriktad dialog med ett av de länder som uttryckt intresse för att arrangera OS, nämligen Brisbane 2032 och Australiens Olympiska Kommitté. Om parternas ambitioner kan mötas och alla krav uppfylls så kan IOK:s exekutiva kommitté föreslå Brisbane som arrangör av de 35:e sommarspelen till IOK:s session.

Anledningen till att man går vidare i processen just nu beror mycket på osäkerheten i världen på grund av Coronapandemin. IOK vill ta vara på möjligheten att bringa stabilitet till de olympiska spelen, för aktiva och för den olympiska rörelsen.

IOK framhäver elva huvudanledningar till att Brisbane 2032 går vidare i processen:

 • Ett väldigt avancerat koncept som är helt i linje med Agenda 2020 och till 80-90 procent använder sig av befintliga eller temporära arenor.
 • En plan för arenor där de Internationella förbunden och den Internationella Paralympiska Kommittén redan är involverade.
 • Stor erfarenhet av att arrangera stora internationella tävlingar.
 • Gynnsamt klimat för aktiva i juli/augusti.
 • Spelen passar väl in i regionens långsiktiga strategi att förbättra lokal infrastruktur och främja ekonomisk tillväxt.
 • Australiens idrottsliga framgångar.
 • Befintlig infrastuktur för transporter är tillräcklig för spelens krav.
 • Befintlig hotellkapacitet är tillräcklig för spelens krav.
 • Starkt politiskt stöd från såväl staden och regionen.
 • Starkt stöd bland folket och den privata sektorn.
 • Australiens framsteg mot att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

En del i ett nytt arbetssätt

IOK har ett nytt arbetsätt för att hitta framtida OS-arrangörer som röstades igenom på IOK:s Session i juni 2019. Det innebär att man nu har mer öppna dialoger med flera intresserade parter och länder utan förpliktelser om möjligheterna att arrangera OS eller världsungdoms-OS på bästa sätt för alla parter. Sommaren 2020 berättade IOK att de nya kommissionerna för framtida spel (en för vinterspel och en för sommarspel) har kontinuerliga dialoger med cirka 15 intresserade parter vad gäller arrangörsskap av både vinter- och sommarspelen och även världsungdoms-OS. Skulle dialogen med Brisbane 2032 inte bli framgångsrik kommer projektet gå tillbaka till stadiet med kontinuerliga dialoger som även drivs med övriga intressenter.

Partners