Gunilla Lindberg fick motta RF:s förtjänsttecken av RF:s ordförande Björn Eriksson och RF:s generalsekreterare Stefan Bergh. Foto: SOK.

Publicerad 23 april 2019

Gunilla prisad på SOK:s årsmöte

Fokus under SOK:s 106:e årsmöte låg på de framgångsrika vinterspelen i PyeongChang förra året samt på ansökan av vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Men mest applåder fick Gunilla Lindberg som prisades med RF:s förtjänsttecken.
Styrelsen fick också fortsatt förtroende av ett enigt årsmöte.
- Vi har en stark styrelse och kommer från ett starkt år. 2019 kan bli ett historiskt år där Sverige tilldelas värdskapet för OS och Paralympics, säger SOK:s ordförande Mats Årjes.

Inför årsmötet berättade kampanjbolagets vd Richard Brisius, SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg och SOK:s ordförande Mats Årjes om det senaste vad gäller Sveriges ansökan om värdskap av vinter-OS och Paralympics 2026.

- Vinterspelen skulle innebära enorma möjligheter för svensk idrott och för Sverige som land, sammanfattade SOK:s ordförande Mats Årjes.

IOK:s omröstning som avgör vilket land som står värd för spelen 2026 avgörs i Lausanne den 24 juni, valet står mellan Stockholm Åre och Milano Cortina. SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg, som även sitter med i IOK:s styrelse, förklarade hur det internationella arbetet bedrivs numera med de nya förutsättningarna som finns via Olympic Agenda 2020. Lindberg drog också ned kvällens största applåd när hon tilldelades Riksidrottförbundets förtjänsttecken för ett liv i idrottens tjänst, både nationellt och internationellt.

Stor succé i Sydkorea

Spelen i PyeongChang 2018 blev de bästa vinterspelen i modern tid för svensk del. Truppen tog 14 medaljer: sju guld, sex silver och ett brons. Sverige blev sjätte bästa nation och på damsidan vann Sverige medaljligan. Det framgångsrika året gjorde också att SOK:s styrelse fick fortsatt förtroende. Olle Dahlin, Ria Damgren Nilsson, Anette Norberg och Hans von Uthmann valdes alla om på fyra år.

Även valberedningens ordförande Walter Rönmark valdes om, liksom beredningskollegorna Patrik Tengwall och Annika Grälls. Nya i valberedningen blev judoförbundets Kristina Pekkola samt skidskoförbundets Mikael Eriksson.

Flera spel innan Tokyo

Verksamhetsinriktningen för 2019 och 2020 slogs fast. Nästa år väntar OS i Tokyo med invigning den 24 juli, men innan dess ska flera andra olympiskt kopplade tävlingar genomföras:

 • Europeiska Spelen, Minsk, Vitryssland, 21-30 juni 2019.
 • Europaungdoms-OS, Baku, Azerbajdzjan, 20-28 juli 2019.
 • Beach Games, San Diego, USA, 10-15 oktober, 2019.
 • Världsungdoms-OS, vinter, Lausanne, Schweiz, 10-19 januari 2020.

FAKTA/SOK:s verksamhetsinriktning 2019 och 2020

 • Bra genomförande av det svenska deltagandet i OS är SOK:s prioriterade uppdrag. Svenska Olympier ska få de förutsättningar och förberedelser som behövs för topprestation vid OS. Detta kräver fortsatt satsning på bra förberedelser, kvalitet och anpassning till olika behov.
 • Det långsiktiga målet är att svensk Oympisk idrott ska utveckla kapacitet för att kunna vinna 20 medaljer vid OS, både sommar och vinter, år 2028 respektive 2026. Konkreta mål ska sättas och uttalas inför varje OS.
 • SOK ska bidra till att det går att nå världstoppen oavsett idrott och vinna medaljer i många idrotter. Topp- och Talangstödet är behovsinriktat och skräddarsytt. Stödet behöver stärkas och utvecklas. Talang 2022 och tränarprogrammet för sommaridrotterna, och motsvarande för vinteridrotterna, samt utökat kompetensstöd är insatser för långsiktig förstärkning.
 • Målet är att fler aktiva och lag ska få möjlighet att satsa fullt för att nå och hålla sig i absoluta världstoppen. Långsiktiga satsningar på nästa våg av talanger inom OSF ges utökat stöd av SOK under åren 2018-2021. Detta ska bidra till att rekryteringen breddas för utbyggnad av Topp och Talanggruppen. Antalet aktiva ska utökas, utifrån långsiktiga mål och bibehållen individuell kravnivå, med sikte på 300 i stödprogrammet from 2021/2022.
 • Insatserna för prestationsutveckling ska stärkas liksom kopplingarna till FoU. Sveriges Olympiska Akademi ska fortsatt söka möjligheter till nya resurser och ge ökad tillgång till specialistkompetens för den idrottsliga verksamheten. Resursteamet ska kontinuerligt överföra nytt kunnande, verktyg och erfarenheter mellan idrotter samt till tränare och resurspersoner för Topp- och Talanggruppens aktiva.
 • Topp och Talangstödets omfattning och utbyggnad kräver att intäkterna från marknadsföringen av de Olympiska rättigheterna uppgår till i snitt 90 mkr per år tom 2022. Målet är att bibehålla bra långsiktiga samspel med nuvarande partners och att utveckla nya kommersiella partnerskap.
 • Därutöver ska alternativa intäktskällor utvecklas, som nya typer av kommersiella projekt liksom försäljning av tjänster och varor samt insamlingar. Intäkterna ska användas till förstärkning av Topp- och Talangstödet och till utökat arbete med idrotternas prestationsutveckling samt till genomförande av aktiviteter för unga som inspirerar och synliggör viktiga olympiska värderingar.
 • SOK ska kontinuerligt kommunicera de olympiska värderingarna i verksamheten och då särskilt framhålla vänskap, respekt för andra och strävan mot excellens. Olympierna ska konsekvent användas som förebilder. Fler ska på olika sätt inspireras och göras delaktiga i det olympiska. Aktiviteter för unga som OS i skolan, Olympic Day och andra projekt är viktiga delar i detta. Verksamheten ska präglas av fair play, mångfald och hållbarhet samt inspiration till att utmana sina gränser och nå sin fulla potential.
 • För att bygga nya partnerskap behöver de värderingar och den verksamhet som SOK driver exponeras mer. SOK ska i större omfattning kommunicera och söka olika samarbeten med såväl offentlig, civil och privat sektor. SOK ska profilera organisationen starkare samt bredda och utöka partnerskap för ökad resursanskaffning och starkare inflytande i för Olympisk idrott viktiga frågor.
 • Framgång förutsätter ett tätt samarbete mellan SOK och OSF. I all kommunikation ska tydliggöras att satsningarna inom Topp- och Talangstödet och arbetet inför OS är gemensamma projekt. Den kontinuerliga dialogen mellan SOK och OSF ska på alla nivåer präglas av den insikten samt i samspelet ha en konstruktiv anda med sikte på utveckling. Samarbetsprojekt för utökning av ekonomiska resurser för bägge parter ska prövas i större omfattning.
 • Samspelet med RF samt SPK är viktigt och ska inriktas på tydliga roller, kompletterande insatser och bra samordnad helhet. Samspelet och samarbete ska skapa bra effektivitet och ökade resurser bland annat i arbetet med ett samordnat och utvecklat elitidrottsstöd samt med ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026.
 • SOK ska fortsatt arbeta aktivt med ansökan av OS och Paralympics 2026 med målsättning att vinna Spelen till Sverige. Syftet med värdskapet är främst att skapa nya möjligheter och resurser för utveckling av folkhälsa och idrott, både på bredden samt för ökad internationell konkurrenskraft, liksom att bidra till utvecklingsmöjligheter på flera andra områden, många år innan och efter OS. Ett OS i Sverige ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samt drivas av de olympiska värderingarna i linje med IOK:s Agenda 2020. SOK ska också medverka till att skapa bra förutsättningar för en kommande organisation för genomförandet av Vinterspelen 2026 samt parallellt med detta långsiktigt säkra SOK:s organisation, verksamhet och resurser.
 • Det internationella arbetet ska fortsatt inriktas på att bygga en stark position för svensk olympisk idrott, stärka de nationella olympiska kommittéernas inflytande samt bidra till att de olympiska värderingarna och hållbarhetsfrågorna är i fokus. Mot den bakgrunden ska SOK utöka kommunikationen och utbytet inom den internationella olympiska rörelsen.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper