Publicerad 4 juni 2018

Nu formas Athletes Charter

Den 31 maj publicerades ett utkast med de grundläggande komponenterna till en Athletes Charter som ska uttrycka och värna om aktivas rättigheter och ansvar. Nu ska innehållet formas av aktiva världen över genom den största enkätundersökning till aktiva som någonsin genomförts.

Intresset för idrotten växer och med det också komplexiteten i att vara en idrottsutövare. I dag är det mer likt en mindre affärsverksamhet att driva sin idrottssatsning. Behovet att stärka de aktivas talan och att skydda dem blir alltmer påtagligt. Det här är bakgrunden till att skapa en Athletes Charter. Den ska tydliggöra de aktivas rättigheter och skyldigheter i klartext med en inspirerande ton. Det ska vara en sammanfattning av fundamentala principer som är tillräckligt universella och flexibla för att passa alla aktivas behov över alla idrotts- och landsgränser.

- Det handlar att uppmuntra aktiva att lyckas inom sin idrott, att försäkra sig om att deras röster blir hörda och att de har de bästa förutsättningarna under och efter sin aktiva karriär, säger Sarah Walker, OS-medaljör i BMX och ordförande i Styrkommittén som leder arbetet att ta fram Athletes Charter.

Stommen finns på plats

Utkastet till Athletes Charter innehåller i dag fem huvudområden som rör en aktivs karriär.

  1. Integritet och ren idrott
  2. Ledning och kommunikation
  3. Karriär och marknadsföring
  4. Skydd
  5. Idrottstävlingar

De fem områdena har sedan definierats ner i, vad som för närvarande, är 19 principer av rättigheter och 16 stycken skyldigheter.

Ett dokument för aktiva av aktiva

Det första utkastet till Athletes Charter har arbetats fram av en styrkommitté som har satts samman av IOK:s Aktivas kommitté. Styrkommittén består av 20 aktiva från olika parter i den olympiska rörelsen. 10 stycken representerar de internationella förbunden, fem från ANOC som representerar de nationella olympiska kommittéerna, en från den Internationella Paralympiska Kommittén, en från sällskapet för världens olympier och tre från IOK:s Aktivas kommitté.

Grunden till dokumentet har diskuterats under IOK:s aktivas forum som hölls i november 2017. Därefter genomfördes en första enkätundersökning med cirka 200 aktiva för att få fram de områden och rättigheter och ansvar som Athletes Charter ska innehålla.

Nästa steg – världens största enkät för aktiva

Nu ska innehållet i Chartern förfinas genom att aktiva på elitnivå världen över bjuds in att bidra med sina åsikter i en världsomspännande enkätstudie. För att ansluta till diskussionen och göra sin röst hörd så uppmuntras aktiva att anmäla sig på hemsidan Athlete365.

Läs mer och anmäl dig till diskussionen om Athletes Charter

Athlete365 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper