SOK:s avgående ordförande Hans Vestberg. Foto: SOK.

Publicerad 17 april 2018

Ordförandeval i fokus på årsmöte

Sveriges Olympiska Kommitté får en ny ordförande i samband med torsdagens årsmöte. Mats Årjes och Per Palmström vill ta över efter Hans Vestberg.

Årsmötet inleds klockan 17.30 i Handelshögskolans lokaler i Stockholm. Totalt finns 41 medlemsförbund med rösträtt med på mötet. Utöver förbunden har även två representanter ur Aktivas Kommitté rösträtt, liksom de två svenska IOK-ledamöterna Gunilla Lindberg och Stefan Holm. Totalt 45 röstberättigade.

SOK:s nuvarande ordförande Hans Vestberg var den sjätte att inneha ordförandeskapet sedan starten 1913.

SOK:s första styrelse. Foto: SOK.

SOK:s första styrelse: Frits af Sandeberg, Viktor Balk, H.K.H Kronprinsen, J. Sigfrid Edström, Kristian Hellström, E. Benedicks, Erik Bergwall, C.G Drake, L. Englund, A. Johansson, A. Levin, Gustaf Lindencrona, N. Ljunggren, Walter Murray, Einar Nerman, Clarence von Rosen, C Silverstolpe, Gabriel Torén, A. Wallenberg, W. Warelius, Gustaf G:son Uggla. Foto: från Sverige och OS, Strömberg/Brunnhages förlag

Tidigare ordföranden i SOK

  • 1913-1933: Kronprins Gustaf Adolf.
  • 1933-1947: Prins Gustaf Adolf.
  • 1947-1997: Prins Bertil.
  • 1997-2000: Carl-Gustav Anderberg.
  • 2000-2016: Stefan Lindeberg.
  • 2016-2018: Hans Vestberg.

SOK:s stadgar – § 18 röstning

Vid årsmötet sker röstning öppet. Val sker dock med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.

Om inte annat följer av gällande stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. En nedlagd röst eller s.k. blank röst räknas inte som en avgiven röst.

Utom vid val avgör lotten vid lika röstetal.

Vid val är den kandidat vald eller de kandidater valda som erhållit högsta antalet röster. Vid lika röstetal sker först en särskild omröstning och om det därefter fortfarande är lika röstetal avgör lotten. Valsedel är ogiltig om den innehåller fler eller färre kandidater än det antal personer som ska väljas i omröstningen.

SOK:s uppdrag

SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.

Baserat på de grundläggande värderna i den olympiska rörelsen ska SOK verka för att:

  • Skapa fler goda förebilder för unga.
  • Inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott.
  • Skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi.
  • Sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Partners