Publicerad 26 april 2017

SOK inbjuder partiledarna i Stockholms stadshus till samtal

Sveriges Olympiska Kommitté anser att Socialdemokraternas beslut att säga nej till en svensk OS-ansökan är förhastat och troligen bygger på oklara fakta.

SOK tror, liksom Stockholms stads utredning, att det är möjligt och önskvärt att arrangera vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2026.

SOK:s ordförande Hans Vestberg kommer under morgondagen att ta kontakt med partigrupperna i Stockholms stadshus för att omgående få till stånd ett möte för att hitta en lösning i hur man går vidare i processen.

Internationella olympiska kommittén (IOK) kommer under de närmaste månaderna att precisera hur ansökningsprocessen för Vinterspelen kommer att se ut. Den tidsplanen har legat fast sedan förra året.

-Jag har haft möten med IOK:s ordförande Thomas Bach och vi känner oss mycket väl informerade om hur ansökningsprocessen ser ut, säger SOK:s ordförande Hans Vestberg.

SOK ser gärna att Stockholm fortsätter den pågående processen och delar Socialdemokraternas uppfattning om att det påbörjade utredningsarbetet ska fortgå.

Det står redan nu klart att IOK kommer att ge ekonomiskt stöd till en framtida värdstad på en unikt hög nivå.

-Det ekonomiska stöd som Stockholm får av IOK för att arrangera OS kommer vara drygt på åtta miljarder kronor. En investering på en unik nivå för Sverige, säger Hans Vestberg.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper