Publicerad 30 juni 2016

Nordea Olympiafond bidrar till att fler talanger kan satsa på sin idrott

Sedan 1988 har Nordea och SOK samarbetat genom Olympiafonden, en fond som lanserades för att fler talanger skulle kunna satsa på sin idrott. Sedan starten har Olympiafonden genererat närapå 130 miljoner kronor, pengar som gjort det möjligt för aktiva att satsa på sin idrott fullt ut.

För faktum är att det för de allra flesta inte är lätt att leva på sin idrott, eller att kunna lägga all den tid som krävs på en satsning. Genom det Topp- och talangstöd som SOK hjälper nuvarande och framtida OS-hopp med, får fler möjligheten att se hur långt de kan ta sig i den idrott de älskar. I slutändan innebär det också fler svenska framgångar i OS, och mer jubel hemma i TV-sofforna runt om i Sverige.

SOKs Topp-och talangstöd utgår alltid från den enskilde aktives behov. Det kan innefatta allt från idrottsligt stöd, till medicinskt stöd och sociala stödinsatser. Det kan innebära att tränare ges ekonomisk ersättning för att han eller hon ska ha möjlighet att lägga mer tid på sina aktiva. Det kan också innebära hjälp med nödvändigt material, träningsrådgivning, kostrådgivning, hälsokontroller och fysioterapi, idrottspsykologis rådgivning, stipendier till aktiva, kontaktläkare och stöd till förbund att anställa en förbundskapten. Förutom ekonomiskt stöd via Olympiafonden, hjälper också Nordea aktiva med ekonomisk rådgivning för de som så önskar.

Gruppbild på delar av Topp- och talangprogrammet, Foto: SOK

Nordea Olympiafond är en fond för alla som älskar idrott. När du sparar i fonden bidrar du till fortsatta svenska OS-framgångar, samtidigt som du precis som i en vanlig fond själv kan bli en vinnare.

För mer information om fonden och hur du enkelt kan starta ett sparande i Nordea Olympiafond, se www.nordea.se/olympiafonden Länk till annan webbplats.


Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Nordea Olympiafond förvaltas av Nordea Funds Ab.Partners

Huvudsponsorer, logotyper