Publicerad 22 juni 2016

Rekommendationer kring kost för olympiska idrottare

Rätt kost och vätska i samband med tävling och träning är en viktig förutsättning för topprestation och ett prioriterat resursområde i SOKs Topp och Talangprogram.

SOK´s uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för svenska idrottare att nå världseliten och bidra till konkurrenskraftiga svenska OS-trupper. En viktig del av detta arbete är att förmedla kunskap om kost- och vätskestrategier med särskild fokus på idrottsspecifika och individuella behov vid olika träningsbelastningar.

SOK:s kostrekommendationer vilar på utgångspunkten att god kosthållning är en förutsättning för optimal träning, återhämtning, topprestation samt hälsa. Detta dokument tydliggör riktlinjerna och summerar rekommendationerna avseende kosten för Olympiska idrottare.

Läs kortare summering av underlaget "Kostrekommendationer för olympiska idrottare" Pdf, 163.6 kB.

Läs hela dokumentet "Kostrekommendationer för olympiska idrottare" Pdf, 1.7 MB.

Partners