Publicerad 19 april 2016

Sveriges Olympiska Kommitté håller sitt 103:e årsmöte

Idag tisdagen den 19 april 2016 håller SOK sitt 103:e årsmöte.

Dagordning till mötet finns härPDF

Verksamhetsberättelse finns härPDF

Partners