Publicerad 13 april 2016

SOK:s valberedning föreslår Hans Vestberg till ny ordförande i SOK

När nomineringstiden för fyllnadsval till ordförandeposten i SOK gick ut fanns fyra kandidater: Björn Eriksson, Bengt Jönsson, Per Palmström och Hans Vestberg.

Tre dagar efter nomineringstidens utgång drog Bengt Jönsson och Per Palmström tillbaka sina kandidaturer. Björn Eriksson tog senare också tillbaka sin kandidatur.

Det primära kravet för en ny SOK-ordförande är att han kan leda styrelsearbetet på ett sådant sätt att det samlade styrelsekollektivets kompetens kan utnyttjas optimalt.

En väldefinierad uppgift för SOK-styrelsen är att förstärka SOK:s ekonomi och främst då med den hjälp som finns i varumärket de olympiska ringarna. Det gäller för styrelsen att öka sponsorstödet till SOK och sponsorsamarbetet med SOK. Därför anser valberedningen att det också är ett krav att en blivande ordförande ska ha visat förmåga att knyta sponsorer till verksamheten och att kunna samarbeta med dem.

Hans Vestberg har under sina åtta år som ordförande i Svenska Handbollförbundet visat att han kan få en styrelse i en ideell organisation att samarbeta i ett väl fungerande kollektiv där enskilda ledamöters kompetens och engagemang har kunnat tas tillvara under stimulerande arbetsformer.

Hans Vestberg har också visat att han framgångsrikt lett arbetet i Handbollförbundet när det gäller att öka samarbetet med sponsorer och på det sättet har man inom handbollen kunnat öka intäkterna högst väsentligt. Mot den bakgrunden har Hans Vestberg mycket väl visat att han motsvarar de krav och förväntningar vi har på en ordförande i SOK.

En enig valberedning föreslår att Hans Vestberg väljs till ny ordförande i SOK för mandatperioden 2016-2017.

SOK:s valberedning

Walter Rönmark, ordförande

Stefan Rahm

Svante Rasmuson

Patrik Tengwall

Partners

Huvudsponsorer, logotyper