Publicerad 21 december 2015

SOK stoppar inte gravida

Viktigt med förlängd internationell idrottskarriär!

SOK kommenterar "Öppet brev" från tretton svenska idrottare, DN Sport, 21 december 2015:

Förutsättningar till förlängd internationell idrottskarriär är viktigt. SOK vill att fler idrottare ska få chansen att satsa på att nå världstoppen. Det ska vara möjligt även i idrotter som inte är kommersiellt starka och även utan föräldrar med mycket pengar.

Vi har inga statsbidrag för det jobbet utan finansierar det helt med hjälp av våra sponsorer. I en del idrotter kan framgång ge stora inkomster men för de flest hjälper inte medaljer för att försörja dig. Vårt stöd är behovsstyrt och varierar därför mycket.

Det är ofta en lång resa till medaljerna. Det måste gå att satsa långsiktigt, också när man har familj och barn. Vi har anpassat vårt stödsystem till det.

Vi har tre olika stöd.

Ett är den rådgivning våra resurspersoner ger. Även när du väntar barn kan du få stöd av våra experter på olika typer av träning, nutrition och medicinskt stöd.

Ett annat stöd är kostnadsersättningar för träningsläger och internationella tävlingsturnéer. Utan kostnader kan vi förstås inte ge någon kostnadsersättning.

Det tredje stödet är ett stipendium till levnadsomkostnader på vägen mot toppen och i bästa fall ett professionellt idrottsliv. Väl där, när idrotten ger bra inkomster och kanske drivs i bolagsform får du inget stipendium. Då måste du själv ta ansvar för dina skatter och sociala avgifter som andra företagare och får ersättning via socialförsäkringssystemet.

Om du inte tjänar de pengarna utan har stipendium för dina levnadsomkostnader kan du fortsätta att få stipendiet från SOK med sikte på fortsatt idrottskarriär. Vi har också olika stipendienivåer man kan söka för att ge bättre möjligheter när man har familj och barn.

I SOK:s stöd värderas alla idrotter och idrottare lika högt. Vem du är har ingen betydelse. Dina föräldrar ska inte behöva ha en tjock plånbok eller din idrott bra med sponsorer. SOK ska skjuta till det som behövs. Det betyder att vi behöver ge mer stöd till aktiva i idrotter som har dåligt med pengar. Dit hör damidrotten generellt sett.

Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Om en kvinnlig aktiv som haft stipendium under sin satsning lägger av när hon ska skaffa barn har hon inte betalt sociala avgifter för att få ersättning via socialförsäkringarna. Ett liknande problem, för både killar och tjejer, är att inga pensionsavsättningar görs när du som aktiv enbart har haft stipendier att leva på. Ett annat stort problem är att vi bara kan ge stöd till 250 aktiva, hälften tjejer, hälften killar.

Peter Reinebo,

Verksamhetschef SOK

Partners