ANOC-presidenten Sheik Ahmad Al Fahad Al Sabah flankerad av IOK-presidenten Thomas Bach och ANOC:s generalsekreterare Gunilla Lindberg. Foto: ANOC.

Publicerad 10 november 2015

ANOC samlade 1 300 idrottsledare

ANOC (Association of National Olympic Committees) höll sin 20:e generalförsamling I Washington under ledning av dess ordförande Sheik Ahmad Al Fahad Al Sabah och generalsekreteraren Gunilla Lindberg.

1 300 delegater från 204 länder deltog från nationella olympiska kommittéer, internationella specialförbund, kommande OS-arrangörer och idrottsorganisationer vilket innebar att det var det största idrottsledarmötet hittills I ANOC:s 35-åriga historia.

Internationella Olympiska Kommitténs president Thomas Bach närvarade under hela mötet och gav en ingående genomgång av arbetet med Olympic Agenda 2020. Bach informerade bland annat om Olympic Channel och de nationella olympiska kommittéernas möjlighet att utnyttja kanalen i sitt arbete.

Uppslutningen kring förändringsarbetet inom IOK var stor och ANOC-mötet gav sitt stöd för att arbetet ska fortsätta med högsta fart.

På mötet i Washington beslutades också om att tilldela San Diego, USA, de första ANOC World Beach Games 2017. Ett 20-tal idrotter kommer at finnas med på programmet som kommer bli lart i början av 2016.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper