Publicerad 22 juni 2015

Nio miljoner till Olympic Tour

Postkod gav under våren förmånstagare möjlighet att ansöka om projektmedel från fonden för innovation och utveckling.

Sveriges Olympiska Kommitté har beviljats 9 000 000 kr för projektet Olympic Tour.

Fonden utgår från de tre nyckelorden möjlighet, kreativitet och innovation. Tanken är att ge möjlighet att ansöka om projektpengar för nya, innovativa projekt, i vilka det är möjligt att tänka nytt, stort och kreativt och där möjlighet ges att satsa på projekt med potential att direkt eller indirekt driva positiv utveckling för organisationen och ändamålet.

-Vi tror på idrotten som utvecklingsarena. Därför driver vi sedan några år Dröm-projektet med delprojekten OS i Skolan och Olympic Day för att inspirera fler unga. Vi vill visa hur attityd och värdering hänger ihop från de första stapplande stegen i den lokala klubben till den olympiska prispallen. Med Olympic Tour vill vi också stimulera nytänkande och släppa loss ungas kreativitet för att pröva nya vägar att vitalisera idrotten, säger SOK:s ordförande Stefan Lindeberg.

Olympic Tours övergripande syfte är att nå talangreserven av ledare och aktiva, där den främst finns. Nya aktiviteter ska stärka idrotten där den idag är svag. Nya grupper av unga ska upptäcka idrotten som utvecklingsarena och där få sammanhang och riktning.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper