Publicerad 13 februari 2015

Almaty 2022 synas

Vinter-OS 2022 har två kandidater - Almaty, Kazakstan, och Peking, Kina. I helgen får Almaty besök av IOK:s utvärdringskommission som under fyra dagar besöker staden.

Kommissionen leds av den ryske IOK-medlemmen Alexander Sjukov och kommissionens rapport kommer ligga till grund för IOK-ledamöternas beslut vid omröstningen i Kuala Lumpur i slutet av juli i år.

Om cirka en månad kommer kommissionen att besöka Peking.

Agenda 2020, IOK:s nya regelverk som bland annat innefattar nya riktlinjer för ansökningsproceduren, kommer inte att gälla fullt ut även om både Peking och Almaty sagt att man kommer försöka följa så många rekommendationer som möjligt.

Agenda 2020 kommer först att kunna gälla fullt ut för de som söker sommar-OS 2024.

Grundligare riskanalys

Utvärderingskommissionen kommer jämfört med tidigare rapporter troligen att inta en mer kritisk hållning och en grundligare riskanalys av ansökningarna samt ta stor hänsyn till hållbarhetsfrågor och efterbruket av arenor.

Det är andra gången som Almaty söker spelen. De sökte även vinterspelen 2014.

Till skillnad från Peking kan Almaty erbjuda kompakta spel med alla arenor inom en radie av tre mil. De alpina grenarna i Peking kommer att avgöras cirka två till tre timmar från den kinesiska huvudstaden.

Utvärderingskommissionen kommer att kunna konstatera att i Almaty är åtta av 14 arenor redan på plats. Tre arenor är under byggnation och ska vara klara till vinter-Universiaden 2017 medan de övriga tre behöver byggas för spelen 2022.

Partners