Med hjälp av mästerskytten Jonas Jacobsson ska Fredrik Lindström ta ytterligare ett kliv i världstoppen. Foto: Jack Mikrut, SOK

Publicerad 14 januari 2015

Träffarna som ska hjälpa Fredrik

Skidskytte är en sport som kräver både kondition och precision. När det gäller det sistnämnda har Sveriges främste skidskytt Fredrik Lindström god hjälp av sin mentor, skytten Jonas Jacobsson som ingår i SOK:s resursteam och flerfaldig guldmedaljör i Paralympics.

-Vi har en plan för hur vi ska lyfta nivån på skyttet. Fokus ligger mer på strategierna än tekniken. Därutöver handlar mitt mentorskap också mycket om att försöka hjälpa till med allt runtomkring idrotten. Mår man inte bra i sitt privatliv så är det svårt att prestera på elitnivå i en idrott, säger Jonas Jacobsson.

Precision före hastighet

I skytteträningen är, förklarar Jonas, precision prioriterat före hastighet. Strategin går ut på att skjuta lugnt och säkert så får hastigheten komma efter hand. Att skjuta fort är något av en chansning – det kan gå bra men lika väl resultera i ett antal bommar.

-Målet är att skapa kontroll, vilket här innebär att man ska veta var skotten hamnat. Vi mäter även hur länge Fredrik tittar på tavlan innan skotten, säger Jonas.

Fredrik Lindström har, menar Jonas Jacobsson, potential att bli en riktigt bra skytt. Och blir han det så kommer han också ta ytterligare kliv i världstoppen. Men för att bli en säkrare skytt behövs mer kontinuitet i skytteträningen. Under tävlingssäsongen – från december till mars – blir det ofta begränsat med skytte.

Simulatorträning

-Jag vill gärna att de håller i bössan lite oftare och då är skytteträning med simulator en bra metod. Simulatorn kan användas då man inte har tillgång till en skjutbana. Du kan träna inomhus i ett rum, simulatorn kan omvandla sträckor så att exempelvis fem meter motsvarar 50 meter.

Svenskt skidskytte har med stjärnor som Magdalena Forsberg, Anna-Karin Zidek, Helena Ekholm, Carl-Johan Bergman och Björn Ferry länge firat stora triumfer i skarpaste internationella miljö. Ett faktum som innebär att det lätt – inte minst i media – uppstår ett tryck på att få fram en ny fixstjärna. Pressen hamnar då lätt i knäna på vår just nu främste skidskytt – Fredrik Lindström.

Resultat nästa säsong

-Vi är medvetna om detta och har därför talat mycket om förståelsen för att det här är en process och att effekten inte kommer på en gång, förhoppningsvis gör den det till nästa säsong. Vi har även plockat in en person som är mycket kunnig om vapen. Precis som skidorna och vallan är en viktig materialfråga så är även vapnet det i skidskytte. Det handlar bland annat om att se till att vapen och ammunition passar ihop. I detta ligger exempelvis att testa olika pipor till bössan, förklarar Jonas.

Men hur ser då det vardagliga samarbetet ut mellan mentorn Jonas Jacobsson och hans adept Fredrik Lindström?

Alltid eftersnack

-Vi snackar mycket i telefon med varandra, inte minst före och efter världscupstävlingarna. Jag har också varit hemma hos Fredrik några gånger och funnits med på träningsläger i Torsby. I min roll är det också viktigt att stämma av med förbundskapten Johan Hagström så att vi jobbar efter samma linje. I grund och botten ska jag vara ett stöd för Fredrik, men det är förstås inte jag som ska driva satsningen. Den måste alltid komma inifrån den aktive själv, säger Jonas Jacobsson.

Jonas Jacobsson ingår i SOK:s resursteam och hjälper bland annat Fredrik Lindström med skyttet. Foto: Elizabeth Dalziel

Partners

Huvudsponsorer, logotyper