Klicka här för att starta videon...

Hoppa din längd

Kan du göra som Jalmar Sjöberg och hoppa din egen längd? Mät ut och testa!