Förslag på Hammarbybacken från arbetet med Stockholm 2022. Samma design gäller för 2026. Här ska OS-elden placeras. Halfpipe och puckelpist. Bob- och rodelbana på baksidan av backen.

Vinter-OS i Stockholm 2026

Stockholms stads utredning som presenterades den 27 januari visar att det är både möjligt och önskvärt med ett vinter-OS och Paralympics till Stockholm och Sverige.

- SOK, liksom svensk idrott i övrigt, är i grunden positiv till en ansökan. Vi har dock stor respekt för att de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna måste innebära hållbara lösningar, liksom för vikten av att det skapas en enighet i Sverige om att vi ska ansöka om ett vinter-OS, säger Anette Norberg, guldolympier och styrelseledamot i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Hållbarhet ska prägla projektet såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Det ska blien hävstång för en långsiktig utveckling av idrotten som samhällskraft, för folkhälsa och för framtidstro med stärkt internationell konkurrenskraft. Ett OS och Paralympics är en stor möjlighet för alla idrotter och kan användas som en hävstång för vitalisering och utveckling, både nationellt och regionalt, många år innan och efter evenemanget.

Ett OS och Paralympics kommer att skapa nya möjligheter till att utöva vinteridrott i huvudstaden där många människor bor, men också som en katalysator för nödvändig förstärkning av andra idrottsanläggningar i regionen.

Ett svenskt vinter-OS i Stockholm ska bli den inspirationskälla vi vill att OS ska vara:

 • OS som samlande kraft; "Unity in Diversity"
 • OS som symbol för framtidstro; hållbarhet, innovation och mänsklighet
 • Idrotten som nav i en aktiv livsstil; Stockholm och Åre, urbant och extremt
 • Vitalisera idrotten; Ge riktning och sammanhang, Nå nya grupper, En skola för en generation
 • En idrottsfest som inspirerar; OS ska prägla hela huvudstaden – ett koncentrerat koncept

IOK:s förändrade krav och bidrag

Internationella olympiska kommittén, IOK, har mer än fördubblat bidraget till de som ska arrangera OS. I dagens penningvärde runt ligger bidraget på minst 8,8 miljarder svenska kronor. Det gör att den ekonomiska risken för de arrangerande städerna minskar.

Arrangörerna måste garantera att de följer de internationella konventionerna om arbetsrätt och miljö. OS ska stå för hållbarhet. Förändrad beslutsprocess som innebär att besluten ska hinna vara ordentligt demokratiskt förankrade.

Vägen fram till en OS-ansökan

(Uppdaterad 2017-05-12)

2016, våren

 • Stockholms stads förstudie är klar. Beslut tas om att arbetet ska fortsätta med att göra en utredning om Stockholms förutsättningar att arrangera ett vinter-OS och Paralympics 2026.

2017, januari

 • Stockholms stads OS-utredning klar. Slutsatsen är att det är både möjligt och önskvärt att arrangera ett vinter-OS och Paralympics 2026.

2017, våren

 • Stockholms stad skickar OS-utredningen på remiss. Fördjupningsarbete ska genomföras i olika delar av utredningen och konceptet.
 • Kommunstyrelsen behandlar OS-utredningen och skickar vidare frågan för beslut i kommunfullmäktige under hösten.
 • IOK kommer med riktlinjer och preciserad tidsplan för ansökningsprocessen 2026.

2017, hösten

 • Regering och riksdag behandlar OS-frågan.
 • IOK kommer med mer underlag för ansökningsprocessen, bland annat det så kallade Host City Contract.
 • OS-konceptet bearbetas och underlaget för anmälan till IOK börjar tas fram.

2018, våren

 • SOK och Stockholm Stad beslutar om att anmäla Stockholm som så kallad Candidate City för 2026.
 • Underlaget slutförs för anmälan till IOK av Stockholm som så kallad Candidate City.

2018, sommaren

 • SOK anmäler Stockholm som så kallad Candidate City för vinter-OS 2026.

2018, hösten

 • Internationell OS-kampanj startar.

2019, våren

 • Det slutgiltiga ansökningsunderlaget, så kallad Bid-book, tas fram och presenteras för IOK.

2019, september

 • IOK fattar beslutet om vilken stad som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.

Utvalda länkar kring OS 2026

Senaste utlagda atikeln överst.

Sveriges Olympiska Kommitté, Remiss-svar, 4 april 2017
SOK har avgett följande yttrande över Stockholms stads remiss om vinter-OS och Paralympics 2026. Länk till SOK:s Remiss-svarPDF

Stockholm Stad, Rapport, 27 januari 2017
Rapport OS och Paralympics 2026, Länk till utredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DN, 27 januari 2017
OS i Stockholm 2026 kan bli förebild för idrottsevenemang
DN Debatt Länk till artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DN, 10 februari 2016
En sprint runt Slottet borde vara given i ett Stockholms-OS

Om Sverige ska få OS är det inte bara politikerna Stefan Lindeberg behöver övertala. Han kan börja med att komma till mina kvarter och försöka sälja in idén till min fru och mina vänner. Länk till artikel
Skribent: Johan Esk

DN, 8 februari 2016
Skridskotalangen har målet klart: ”Att bli bäst”

I dagarna är hon på väg mot ungdoms-OS i Lillehammer. Men vinter-OS 2026 finns redan i 15-åriga Erika Lindgrens tankar. Och blir det i Stockholm vore det en dröm. – Då ska jag köra, det ska bli häftigt, säger Sveriges största skridskolöfte utan att tveka. Länk till artikellänk till annan webbplats
Skribent: Nils Palmgren

DN, 6 februari 2016
En grusgrop blir centrum för vinter-OS i Stockholm:

Femmilen i en grusgrop och rodel med utsikt över hela stan. Med tio år kvar till vinter-OS 2026 lever drömmen om Stockholm som en blivande OS-stad. Och enligt Svenska olympiska kommittén skulle det kunna löna sig. – Vi bör få ett överskott på tre och en halv miljard, säger OS-generalen Stefan Lindeberg.
Skribent: Nils Palmgren Länk till artikel


DN, 3 februari, 2016
Förstudie om OS i Stockholm 2026
Stockholm har tagit första steget mot en ansökan om att få arrangera vinter-OS 2026. En förstudie ska vara klar den sista februari. Men redan nu är politikerna eniga: ett OS får inte drabba skattebetalarna. – Jag tycker det är rätt attityd, säger Stefan Lindeberg, ordförande i SOK, Sveriges olympiska kommitté. Länk till artikel
Skribent: Nils Palmgren

Tidigare dokument

Här hittar du tidigare dokument och diskussioner kring Sveriges senaste OS-ansökan. Har du frågor skicka in dem till info@sok.se.

Partners