Gunilla Lindberg (fjärde person från vänster) i IOK:s styrelse. Foto: IOK

Internationell representation

SOK svarar för Sveriges representation och samarbete inom den olympiska rörelsen. På den internationella arenan finns möjlighet att påverka både idrottens utveckling och bevaka Sveriges intressen inom den olympiska rörelsen. Verksamheten inom den olympiska rörelsen har ökat väsentligt under de senaste decennierna. SOK har, särskilt genom sin generalsekreterare Gunilla Lindberg, en aktiv roll inom IOK, ANOC och Europas Olympiska Kommittéer (EOK).

Gunilla Lindberg. Foto: SOK

Gunilla Lindberg

 • IOK, medlem Exekutiva styrelsen
 • IOK, Koordinationskommittén för Rio 2016
 • IOK, Ordförande för Koordinations-kommittén för Pyeong Chang 2018
 • IOK, Programkommissionen
 • IOK, Presskommissionen
 • IOK, Olympic Solidarity
 • Association of National Olympic Committees (ANOC), generalsekreterare

Arne Ljungqvist. Foto: SOK

Arne Ljungqvist

 • Internationella Olympiska Kommittén, (hedersmedlem)


Stefan Holm. Foto: IOK

Stefan Holm

 • IOK, Aktivas kommitté
 • IOK, Nomineringskommissionen

Peter Reinebo. Foto: SOK

Peter Reinebo

 • Europeiska Olympiska Kommittén, EOK, Kommittén för olympiska spel

Bo Berglund. Foto: Niklas Carlsson, SOK

Bo Berglund

 • World Anti Doping Agency (WADA)

Partners