De olympiska värderingarna

Det olympiska mottot består av tre latinska ord: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS som på svenska betyder SNABBARE, HÖGRE, STARKARE.

Den olympiska andan beskrivs genom tre kärnvärden:

  • strävan efter excellens
  • visa respekt
  • bygga vänskap

Att utöva idrott genom dessa värderingar kan hjälpa till att bygga en bättre värld och alla som någon gång vill delta på de olympiska spelen ska ha detta i åtanke.

Siste man i mål på 15 km klassiskt i Sotji 2014, Roberto Carcelen från Peru kramas om av Dachhiri Sherpa från Nepal och tävlingens vinnare Dario Cologna från Italien som hjälper honom att ta hans skidor. Foto: SOK

Aktiva strävar efter excellens genom de mål de sätter upp för sig själva. Sedan måste de måste kämpa för att överträffa dessa mål. Syftet är inte så mycket att komma först som det är att lära känna sina egen kapacitet. Det är genom att ge sitt yttersta som man kan få ta del av segern.

En idrottare visar respekt för andra och för sig själva. Det innebär att man accepterar spelets regler och spelar rättvist.

Att idrotta bygger vänskap. Genom att utöva idrott träffar du nya vänner, välkomnar skillnader och visar tolerans gentemot andra.

De här tre värderingarna är oskiljaktiga. Att leva efter dessa tre värderingar är en del av strävan efter balans och harmoni.

Det är vad som personifierar en äkta vinnare, både på och utanför tävlingsarenan.

Det olympiska valspråket

Följande ord sade biskop Ethelbert Talbot i en gästpredikan i St Paul´s Cathedral inför OS i London 1908:

"Det viktiga med de Olympiska Spelen är inte att vinna utan att deltaga".

Pierre de Coubertin, skaparen av de moderna olympiska spelen fick höra biskopens ord och tog fasta på dessa och gjorde dessa till det olympiska valspråket.