herrar, singel, korta programmet

1) Nathan Chen, USA, 113,97 Q, 2) Yuma Kagiyama, Japan, 108,12 Q, 3) Shoma Uno, do, 105,90 Q… 20) Nikolaj Majorov, Sverige, 78,54 Q.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper